Jaarthema Jaarthema


Aan tafel!       
                                              

Aan tafel gaan…
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten.
Samen eten schept verbondenheid.
Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel.
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel en de kerk is de Maaltijd van de Heer,
de tafel van samen (Lied 385).
In onze gemeente zijn er momenten om samen te eten,
aan de tafels in de Open Haven of de Ark, of aan tuintafels.

We sluiten aan bij het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk.
Hieronder volgen enkele tafel-ideeën.
Een ideeënwaaier.
We gaan dat nog concreter invullen,
met taakgroepen en kleine kiemgroepjes.

We kunnen het niet alleen.

Om aan tafel te gaan hebben we jullie nodig!
We doen een beroep op jullie ideeën en inzet.

Help een handje mee en meld je aan bij onderstaande coördinerende adressen:

Taakgroep pastoraat: pastoraat@pgos.nl
namens de pastores: dseklootwijk@pgos.nl

Ideeënwaaier: we hebben je hierbij nodig!

Maaltijden in de kerk
wereldmaaltijden
sobere maaltijd
running dinners
maaltijd in de tuin

Kinderen aan tafel
natuurtafel maken
pannenkoekmaaltijden
wandeltocht met picknick
kerststerrentocht met warme chocomel bij de kerststal

Liturgie: Maaltijden in de Bijbel
tafelgemeenschap bij de viering van de Maaltijd van de Heer
themadiensten over maaltijden in de Bijbel

Diaconie: Je tafel delen
met gemeenteleden naar de voedselbank gaan
inloopmiddagen aan tafel in de Ark

Dialoogtafels
open gesprekken met mensen van het dorp
vastenkring in de veertigdagentijd: Schaarste en overvloed
kring ‘Aan tafel in Bijbel en kunst’ (laatste dinsdag in de maand)
thema-avond over maaltijden                              

Speeltafel: spel en muziek
zang en muziekbijeenkomsten
talentenavond

Niet alles kan, niet alles hoeft.
Er is wel ruimte voor creativiteit en spontane ideeën.
Nogmaals: zonder jullie inzet komt er niets van de grond.
Het hoeft allemaal niet heel ingewikkeld te zijn.
Een maaltijd heb je al, als ieder wat meeneemt.
Maar het wordt niet zomaar georganiseerd.

Dus: geen kant en klaar programma, maar een aantal ingrediënten.

Wie wil meewerken, eenmalig of meerdere keren?
 
terug