Diaconaal nieuws Diaconaal nieuws

Wat is diaconie?
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

Laatste nieuws van onze diaconie:

 
lees meer »
 
ZWO ZWO

De leden van de ZWO-groep Oost-Souburg willen de gemeente betrekken bij het werk van de Zending en het Werelddiaconaat, zoals dat vanuit het landelijke centrum in Utrecht door Kerk in Actie gecoördineerd wordt. Voor diverse projecten wordt regelmatig aandacht gevraagd in de kerkdiensten en ook worden er acties gehouden.

 
lees meer »