Diaconaal nieuws Diaconaal nieuws

Het is al weer bijna zomervakantie, volgende maand zitten we al weer in de zomervakantie maand. U heeft mogelijk u vakantie plannen al gereed. Helaas kan niet iedereen zich een vakantie veroorloven. Hier proberen we als Diaconie ook wat aan te doen. Lees hier meer over bij het stukje over het doel van de avondmaalscollecte.

Busreis
De busreis van 25 april naar de SS Rotterdam is goed verlopen, in Brugkontakt vindt u een uitgebreid verslag.

Inloopmiddag
De inloopmiddag van 1 mei werd goed bezocht. Er waren veel bekende maar ook een aantal nieuwe mensen. Het blijkt toch dat steeds meer mensen de weg naar de Ark weten te vinden. Erg leuk is dat er nu ook een vaste groep mannelijke bezoekers bij de inloopmiddag aanwezig zijn. Van de sjoelbak en de boekenkast wordt veelvuldig gebruikt gemaakt deze zijn echt onmisbaar geworden. U kunt de volgende data alvast op u kalender noteren 5 juni, 3 juli en 7 augustus. Graag tot ziens en neem gerust iemand mee.

Heilig Avondmaal
Op zondag 3 juni bent u weer van harte welkom om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Deze viering zal plaats vinden in een nieuwe vorm namelijk lopend. Er is hier al langer over nagedacht en gesproken en we gaan het nu gewoon eens een keer proberen. De collecte tijdens deze viering is bestemd voor de Stichting Vakanties Minima Walcheren (SVMW). Stichting SVMW vindt dat iedereen vakantie nodig heeft. Ook als het door financiële omstandigheden even niet mogelijk is. Daarom organiseert SVMW low-budget vakanties voor de sociaal-economische minima op Walcheren. Deelnemers betalen een kleine bijdrage en de overige benodigde gelden worden door sponsoren betaald. We raden deze collecte van harte bij u aan.

Heilig Avondmaal Zoute Viever
Op donderdag 7 juni vieren wij het Heilig Avondmaal in de Zoute Viever.
Hiervoor willen we u van harte uitnodigen. Aanvang van de viering is om 15:30. Voor de dienst vanaf 14:30 willen wij gezamenlijk koffie drinken.
Belangstellende en omwonenden van de Zoute Viever zijn ook van harte welkom.

Robert Jentink
 College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Oost-Souburg,
Postbus 1140, 4388 ZJ Oost-Souburg 
Voor contactgegevens: Contactpagina
 
Bankrekeningnummers diaconie
NL79 FVLB 0699 7692 05 ten name van
 “Diaconie Protestantse Gemeente Oost-Souburg ”.
NL14 RABO 0389 3464 54 ten name van
“Protestantse Gemeente te Oost-Souburg, inz. Noodfonds”.

 

terug