Contact Contact
Bezoekadres:
Kerkgebouw “de Open Haven”

Oranjeplein 2, Oost-Souburg         

Postadres
Postbus 1140
4388 ZJ  Oost-Souburg

Telefoon  
Kerk: 0118 471864
Predikant ds. Eeuwout Klootwijk: 0118 853483
Kerkelijk werker Rianne Steenbeek: 0118 470031
Pastor Rev. Ank Muller: 0681744385

Webmaster: Johan Welleman: 0653 1919 37

E-mailadressen: klik hiernaast
 
lees meer »
 
E-mailadressen PGOS E-mailadressen PGOSContact lijst met e-mailadressen

lees meer »
 
Jaarboekje PGOS Jaarboekje PGOS
Jaarboekje
Elk jaar in september na de wisseling van ambtsdragers en contactpersonen wordt een jaarboekje uitgegeven. Het wordt gedrukt op papier en bezorgd bij de kerkleden.
In dit naslagwerk staat informatie over de organisatie met namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.
Wijzigingen en of aanvullingen voor het jaarboekje liefst schriftelijk of per e-mail doorgeven aan: jaarboekje@pgos.nl