BrugKontakt BrugKontakt
Dit informatieblad van onze gemeente verschijnt in de maanden september t/m juli. Op de achterpagina wordt aangegeven wanneer het volgende nummer bezorgd wordt.
Jaarlijks wordt op vrijwillige basis een bijdrage in de kosten gevraagd.
Niet-gemeenteleden kunnen zich abonneren.
Ten behoeve van slechtzienden kan BrugKontakt vergroot worden.

Redactiecommissie BrugKontakt
Via : redactiekerkblad@pgos.nl bereikt u automatisch de redactieleden:
A.J.W. Hoftijzer, J.B. Poortvliet en M.D. Nieuwenhuijse.

Inleveren van kopij
In elke aflevering van BrugKontakt wordt vermeld wanneer de kopij voor het volgende nummer binnen moet zijn.
Kopij bij voorkeur in ‘platte tekst’ als Word-bijlage bij e-mail.
Kopij per brief is ook mogelijk bij één van de bovenstaande redactieleden.

Coördinatie van de verspreiding: G. de Lange, tel: 01184 66467 : e-mail bezorgingbk@pgos.nl

Voorzijde kerkblad BrugKontakt in kleur
Op de voorpagina van deze maand een bijdrage van rev. Ank Muller.
Klik voor vergroting hier of op afbeelding

 
De redactie van BrugKontakt is dringend op zoek naar twee nieuwe redactieleden.

De redactie bestaat uit 3 leden. Jan Hoftijzer en Jaco Poortvliet gaan met ingang van september stoppen als redactielid.
Tot nu toe hebben we nog geen mensen kunnen vinden die hun werk over willen nemen.
Het zou erg jammer zijn als er geen BrugKontakt meer verschijnt met veel informatie over het wel en wee van onze gemeente.
Voelt u er iets voor om dit werk voort te zetten, of weet u iemand die dit zou willen?
Neem dan kontakt op met de redactie: redactiekerkblad@pgos.nl
 
terug