BrugKontakt BrugKontakt
Dit informatieblad van onze gemeente verschijnt in de maanden september t/m juli. Op de achterpagina wordt aangegeven wanneer het volgende nummer bezorgd wordt.
Jaarlijks wordt op vrijwillige basis een bijdrage in de kosten gevraagd.
Niet-gemeenteleden kunnen zich abonneren.
Ten behoeve van slechtzienden kan BrugKontakt vergroot worden.

Redactiecommissie BrugKontakt
Via : redactiekerkblad@pgos.nl bereikt u automatisch de redactieleden:
A.J.W. Hoftijzer en M.D. Nieuwenhuijse.

Inleveren van kopij
In elke aflevering van BrugKontakt wordt vermeld wanneer de kopij voor het volgende nummer binnen moet zijn.
Kopij bij voorkeur in ‘platte tekst’ als Word-bijlage bij e-mail.
Kopij per brief is ook mogelijk bij één van de bovenstaande redactieleden.

Coördinatie van de verspreiding: G. de Lange, tel: 01184 66467 : e-mail bezorgingbk@pgos.nl

Voorzijde kerkblad BrugKontakt
Op de voorpagina van deze maand een bijdrage van ds. Stefan Francke.
Klik op de afbeelding voor vergroting en het complete artikel

 
terug