Over ons Over ons
De Protestantse Gemeente te Oost-Souburg is een gemeente waar veel mensen zich verbonden mee kunnen voelen. Ze kent vleugels, van vrijzinnig tot meer orthodox en/of evangelisch. Kenmerkend is dat men elkaar ervaart in alle verschillen- als een geschenk van God. 

Kerkdienst Open havenWe proberen kerk van het dorp te zijn, d.w.z. kerk te zijn in het besef dat de kerk er niet alleen van en voor de gemeenteleden is, maar van en voor iedereen in het dorp. De Stichting Vrienden van de Historische Kerk Souburg, de stiltekapel, het feit dat we open staan voor rouw- en trouwdiensten van mensen buiten de gemeente zijn allemaal uitingen van deze visie.

Er zijn veel diaconale activiteiten zoals een kerstpakketten actie, een maandelijkse  inloopmiddag, breimiddagen enz.
Samen vieren, samen werken, samen beleven en het elkaar ontmoeten, ook in een informele, gezellige sfeer, spelen een belangrijke rol in ons gemeente-zijn.


Ons kerkgebouw de Open Haven staat in het hart van ons dorp aan het Oranjeplein 2 in Oost Souburg.
Onze gemeente telt 1036 leden verdeeld over 715 pastorale eenheden (1 januari 2018)

Als huis van de gemeente wil het kerkgebouw de specifieke uitdrukking zijn van de kern van gemeente-zijn: omgang met God, gemeenschap en dienst. Als gemeente voelen wij ons daartoe het meest vertrouwd met het beeld van de herberg, waarin gastvrijheid en herbergzaamheid heersen en waarvan de deuren open staan.


De kerkdienst

Wat is een kerkdienst?
In de kerkdienst wordt gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen, gepreekt en gecollecteerd. Dat zijn de vaste momenten in de diensten. Er wordt gezongen uit een liedboek, dat u zelf kunt meenemen, maar ook beschikbaar is in de kerk.
 
Geen vaste plaatsen
Bij de gewone kerkdienst is een aantal plaatsen gereserveerd voor de mensen die een functie hebben in de kerk. Verder kunt u overal gaan zitten, er zijn geen vaste plaatsen. Bij bijzondere diensten, zoals een doopdienst, zijn voorin de kerk plaatsen gereserveerd, bijvoorbeeld voor de familie. Als u dus te gast bent, kunt u juist daar terecht!
 


Kinderopvang
De kerkdienst is een verzamelplaats voor jong en oud. Er is voor de kleinsten een crèche georganiseerd en voor de grotere kinderen een eigen bijeenkomst tijdens de preek, de kindernevendienst. Mocht u overwegen eens naar de kerk te gaan, dan kunt u de kinderen gewoon meenemen.
 
Voorgangers
De erediensten in onze gemeente worden geleid door onze dominee Eeuwout Klootwijk en Rev.Ank Muller. Verder zijn er regelmatig gast voorgangers die voorgaan in de diensten.

‘Orde’ van de dienst
Voorafgaand aan de dienst maken de mensen een praatje. De dienst begint als de voorganger met een deel van de kerkenraad (het bestuur van de gemeente) binnenkomt. De voorganger is meestal te herkennen aan de kleding, vaak een toga.Er klinkt orgelmuziek (preludium) waarin we ons in stilte voorbereiden op de dienst.  Er volgt een aantal mededelingen van de kerkenraad en een welkom voor de gasten. iedereen gaat staan voor het intochtslied. Na het ‘intochtslied’ spreekt de voorganger ‘votum en groet’ uit. Het zijn woorden waarmee de gemeente zich toevertrouwt aan God, en tegelijk klinken er woorden namens God: genade en vrede zij met u.
 
Afwisseling
Als iedereen weer gaat zitten volgt een gebed (Kyrie). De rest van de dienst is een afwisseling van gebeden, liederen en Bijbellezingen. De voorganger legt een Bijbelgedeelte uit in de preek. In de preek wordt de link met het dagelijks leven gelegd. Na de preek wordt er een collecte gehouden enzijn er gebeden voor o.a. de nood in de wereld en de zieken in de gemeente. De dienst eindigt met een lied dat staande wordt gezongen en de zegen: de belofte dat God met ons meegaat.
 
Na de dienst
U bent van harte welkom om na de dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken in de consistorie of in de Ark.
 
terug