Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds
Al zeker vanaf 1955 bestaat het verjaardagsfonds op Souburg.
Tijdens het Samen-op-Wegproces werd voor de huidige vorm gekozen.
De gemeenteleden die 20 jaar of ouder worden biedt de kerk een felicitatiekaart met een envelopje aan.
Met een gift in het envelopje kan onze gemeente getrakteerd worden.

De opbrengsten worden bestemd aan mooie en nuttige zaken waar iedereen plezier aan heeft; zoals in het verleden o.a. de liedboeken die gebruikt worden in de dienst, een aantal bomen in de kerktuin en de koffiemachine.
De felicitaties worden rondgebracht door vrijwilligers en enkele dagen na de verjaardag wordt het verjaardagsenvelopje persoonlijk weer opgehaald.


Inlichtingen bij Betty de Jong
tel.: 0118-467080
E-mail: verjaardagsfonds@pgos.nl
Bankreknr.: NL51 RABO 0373726848 t.n.v. CVK Prot.Gem.Oost-Souburg Inzake verjaardagsfonds 
 
terug