Pastoraat PastoraatPastoraat: omzien naar elkaar


Waarom doen we aan pastoraat?
Omdat we geloven dat in Gods ogen iedereen kostbaar is. Omdat ieder van ons aandacht en zorg nodig heeft. Omdat het voldoening geeft en een verrijking is.

Wat is pastoraat?
 Er zijn voor de ander en voor elkaar. Samen zoeken naar wie God is in ons leven. Alert zijn op wat de ander nodig heeft.

Welke vormen van pastoraat zijn er?
Vele. Huisbezoek en groothuisbezoek. Ziekenhuisbezoek. Pastoraat via social media. Open kerk. Contacten op straat.
 
Pastoraat geldt voor de gehele gemeente. Er zijn drie pastorale groepen gevormd, waarmee de gemeente in drie pastorale gebieden verdeeld wordt. Het overzicht is aan het eind van het jaarboekje te vinden. In iedere pastorale groep zitten pastores, ouderlingen, diakenen en contactpersonen. Contactpersonen onderhouden contacten met gemeenteleden in hun deel van de pastorale groep.
Wanneer daar aanleiding voor is, kan de ouderling en/of de pastor die in de pastorale groep werkzaam is ook op eigen initiatief contact zoeken met gemeenteleden.

Wanneer u bezoek namens de kerk op prijs stelt bij ziekte of andere bijzondere gebeurtenissen is het prettig als u dat zelf doorgeeft of door anderen laat doorgeven aan uw ouderling of de pastor die is toegewezen aan uw pastorale groep

Nieuwe werkwijze van de Taakgroep Pastoraat.
Tot nu bestond het pastoraat uit 3 pastorale groepen. Elke groep was onderverdeeld in meerdere wijken.
De samenstelling van elke groep was:

  •   1 pastor
  •   1 of 2 ouderling(en)
  •   voor elke wijk een contactpersoon

Vanaf de start van het nieuwe seizoen in september 2022 gaat het pastoraat op een nieuwe manier werken.
De 3 pastorale groepen blijven gehandhaafd en bestaan voortaan uit de pastor en meerdere contactpersonen.
De ouderlingen zijn dus niet meer verbonden met een van de pastorale groepen. Daardoor krijgen de ouderlingen van nu (maar ook toekomstige ouderlingen) de ruimte om zich meer te richten op taken die dichter bij hun talenten en mogelijkheden liggen. Gebleken is namelijk dat het complete takenpakket van de ouderling binnen het pastoraat veelomvattend is. Dat brengt met zich mee dat het nauwelijks haalbaar is om inhoud te geven aan alle taken. En dat frustreert en schrikt ook af om “ja” te zeggen tegen het ambt van ouderling.
Nu al is merkbaar dat deze nieuwe werkwijze zijn vruchten afwerpt en dat met enthousiasme en nieuwe energie gezocht wordt naar nieuwe vormen van elkaar ontmoeten, terwijl wordt vastgehouden aan de “zorg en aandacht voor elkaar”.

Wat blijven we doen?
Naast de pastores en de contactpersonen zijn er ook ouderlingen die alleen bezoekwerk doen. Tjitske Geeve zal het bezoekwerk in goede banen leiden. Wilt u bezoek van de pastor of een ouderling of wilt u iets melden wat van belang is voor het pastoraat? Dan kunt u met haar contact opnemen. Ook kunt u direct contact opnemen met de pastor van de betreffende wijk.
Natuurlijk blijven onze contactpersonen van onschatbare waarde als het gaat om de contacten met gemeenteleden.
Naast de taak die qua talent en mogelijkheid past bij de betreffende ouderling blijven alle ouderlingen ook beschikbaar voor het dienst doen in de eredienst en voor het dienst doen bij uitvaarten. Dit natuurlijk binnen de mogelijkheden die er zijn.
Zo gaan we vanaf 1 september verder bouwen aan een vitale, enthousiaste gemeente van Jezus Christus. We hopen dat ons werk vruchtbaar en waardevol zal zijn.

Reacties of informatie: Annemarie Stern (0118-471438) of Tjitske Geeve (0118-464248). E-mail: pastoraat@pgos.nlPastores team Protestantse Gemeente Oost Souburg


Predikant
: ds. Eeuwout Klootwijk, tel. 0118-853483
Niet beschikbaar op maandagen en dinsdagmorgen.
Dit zijn werkdagen voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk te Utrecht (joods-christelijke relaties).
Evt. wel dinsdagmorgen in overleg.
Op alle dagen buiten de vakanties bereikbaar, inspreken op antwoordapparaat mogelijk. E-mail: dseklootwijk@pgos.nl


Pastor:
 rev. A.A.G. Muller,
tel: 06-81744385, e-mail: a.muller@pgos.nl

 
terug