Pastoraat PastoraatPastoraat: omzien naar elkaar


Waarom doen we aan pastoraat?
Omdat we geloven dat in Gods ogen iedereen kostbaar is. Omdat ieder van ons aandacht en zorg nodig heeft. Omdat het voldoening geeft en een verrijking is.

Wat is pastoraat?
 Er zijn voor de ander en voor elkaar. Samen zoeken naar wie God is in ons leven. Alert zijn op wat de ander nodig heeft.

Welke vormen van pastoraat zijn er?
Vele. Huisbezoek en groothuisbezoek. Ziekenhuisbezoek. Pastoraat via social media. Open kerk. Contacten op straat.
 
Pastoraat geldt voor de gehele gemeente. Er zijn drie pastorale groepen gevormd, waarmee de gemeente in drie pastorale gebieden verdeeld wordt. Het overzicht is aan het eind van het jaarboekje te vinden. In iedere pastorale groep zitten pastores, ouderlingen, diakenen en contactpersonen. Contactpersonen onderhouden contacten met gemeenteleden in hun deel van de pastorale groep.
Wanneer daar aanleiding voor is, kan de ouderling en/of de pastor die in de pastorale groep werkzaam is ook op eigen initiatief contact zoeken met gemeenteleden.

Wanneer u bezoek namens de kerk op prijs stelt bij ziekte of andere bijzondere gebeurtenissen is het prettig als u dat zelf doorgeeft of door anderen laat doorgeven aan uw ouderling of de pastor die is toegewezen aan uw pastorale groep

Het Pastoraat is op zoek naar......
Uitkijkend naar het nieuwe seizoen zijn we actief bezig om nieuwe contactpersonen en wijkouderlingen te werven om ook het volgend seizoen vorm te geven aan het pastoraat.
Onze gemeente bestaat uit 3 pastorale groepen. Als elke pastorale groep compleet is, bestaat deze uit de pastor, wijkouderlingen en contactpersonen.
Van de wijkouderling wordt verwacht dat hij/zij samen met de pastores en contactpersonen contact onderhouden met de gemeenteleden uit de pastorale groep. De ouderling maakt ook deel uit van de taakgroep Pastoraat en draagt – samen met de andere leden van de taakgroep – verantwoording voor het functioneren van het pastoraat.
Elke pastorale groep is verdeeld in wijken. Het streven is dat elke wijk een eigen contactpersoon heeft. Van deze contactpersoon verwachten we dat hij/zij namens de gemeente contact onderhouden met de gemeenteleden in de toegewezen wijk.
Om het pastorale team compleet te krijgen zijn we op zoek naar nieuwe wijkouderlingen en contactpersonen.
We hopen van harte dat we in september bij de wijkouderlingen en contactpersonen nieuwe mensen mogen verwelkomen, die samen met ons de schouders onder het pastorale werk willen zetten.
Met meer mensen kan er gewoon meer werk verzet worden.
Samen kunnen we met dit werk ook in de toekomst echt gemeente van Jezus Christus zijn.
Durf jij de uitdaging aan???
Reacties of informatie: Annemarie Stern (0118-471438) of Tjitske Geeve (0118-464248). E-mail: pastoraat@pgos.nl
 Pastores team Protestantse Gemeente Oost Souburg


Predikant
: ds. Eeuwout Klootwijk, tel. 0118-853483
Niet beschikbaar op maandagen en dinsdagmorgen.
Dit zijn werkdagen voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk te Utrecht (joods-christelijke relaties).
Evt. wel dinsdagmorgen in overleg.
Op alle dagen buiten de vakanties bereikbaar, inspreken op antwoordapparaat mogelijk. E-mail: dseklootwijk@pgos.nl

Kerkelijkwerker:
mevr. Rianne Steenbeek-van Eenennaam, 
tel. 0118 470031, e-mail: r.steenbeek@pgos.nl


Pastor:
 rev. A.A.G. Muller,
tel: 06-81744385, e-mail: a.muller@pgos.nl

 
terug