Kerkenraad

Kerkenraad
De kerkelijke gemeente wordt in laatste instantie bestuurd door de kerkenraad. Een deel van de bevoegdheden is gedelegeerd aan colleges en taak groepen die in de beleidsgroep samenkomen.


 


Beleidsgroep en kerkenraad.
Afgevaardigden van de colleges en taak groepen: Communicatie, diaconaat, eredienst, jeugd, kerkrentmeesters en pastoraat, ontmoeten elkaar ongeveer 1 maal per 6 weken in de beleidsgroep.
De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers, inclusief de predikanten. Voor vergaderingen van de kerkenraad kunnen ook leden van de taak groepen die geen ambtsdrager zijn worden uitgenodigd. Zij hebben echter geen stemrecht. Overigens zijn de vergaderingen van de kerkenraad en van de beleidsgroep openbaar en worden daarom in het kerkblad en deze website aangekondigd.

De belangrijkste taken van de beleidsgroep zijn in uiteindelijke verantwoordelijk aan de kerkenraad:
* de dienst van het woord en de sacramenten onderhouden
* leiding geven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de wereld.
Vergaderingen van de kerkenraad vinden minimaal 2 maal per jaar plaats.

Voorzitter Dhr. C.G. van Boven
Scriba Mevr. M. Walraven - van der Sloot
E-mail: scriba@pgos.nl
terug