Groene Kerk Groene Kerk
De Protestantse Gemeente van Oost Souburg heeft zich aangesloten bij het initiatief van Kerk in Actie en Tear.

GroeneKerkenactie is een initiatief van Kerk in Actie en Tear. Kerk in Actie wil geïnspireerd door Jezus Christus, delen wat hen gegeven is. Om zo in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland die in haar visiedocument ‘Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg’ prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping. Tear wil het Koninkrijk van God zichtbaar maken, om zo onrecht en armoede uit te bannen. Tear heeft een holistische kijk op armoede en onrecht waarbij aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de schepping prioriteit kent. Kerk in Actie en Tear ervaren allebei dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben. Geloof betekent invulling geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep (rentmeesterschap). Verduurzaming hoort bij de missie van kerk-zijn en geloven.
(website Groene Kerk)
 


WAT IS ER AL GEDAAN

 

1 Geloof en Inspiratie

• Duurzaamheid, klimaat en milieu komen regelmatig aan de orde in gebed en overdenking • Retraite Kloosterwelle en bezoek Taize met jongeren met aandacht voor duurzaamheid • Liturgie wordt vertoont op de beamer.

2 Energie en Klimaat

• Zonnepanelen op de kerk • Pastorie zonder gas en klimaatneutraal • Verwarming in kerkzaal en bijgebouwen volledig programmeerbaar via app.

• Vervangen verlichting voor energie zuinige LED lampen.

3 Schepping en natuur

• Groene tuin met weinig verharding • Wandeltochten tijdens 40 dagen tijd • Spirituele wandeling buiten tijdens Kloosterweekend

4 Bewust inkopen

• Fairtrade producten kopen • Twee keer per jaar rommelmarkt • Geen wegwerp producten gebruiken

5 Omgaan met geld

• Investeren in microkredieten • Steunen duurzame projecten in ontwikkelingslanden (zonnepanelen Hillcrest) • Steunen voedselbank en city seeds

6 Beleid en aanpak

• Groene kerk op de agenda gemeentberaad • Aanvragen status Groene kerk • Stukken (agenda, notulen, beleidsnotitie’s etc ) worden digitaal verstuurd • Afval scheiden• Oud papier inzamelen • Gebruik van milieu vriendelijke schoonmaakproducten

 

COMMITMENT

1 Geloof en Inspiratie

• Speciale dienst rondom duurzaamheid bv tijdens Biddag en Dankdag • Aandacht voor duurzaamheid bij kindernevendienst mogelijk in combinatie met een project in de tuin (tastbaar)

2 Energie en Klimaat
• Voorlichting over duurzaamheid voor minima • Vegetarische maaltijd organiseren.

3 Schepping en natuur

• Nestkastjes ophangen in de kerktuin in samenwerking met de kindernevendienst, samen met de kinderen geregeld volgen wat er in zit. • Meer bloemen borders t.b.v. bijen, vlinders en overige insecten, ook hier kun je eventueel kindernevendienst bij betrekken b.v. met zaaien.

4 Bewust inkopen

• Rommelmarkt meer presenteren als hergebruik tweede hands spullen

5 Omgaan met geld

• Gemeente meer informeren over opbrengst zonnepanelen, maar ook over b.v. natuur in de kerktuin

6 Beleid en aanpak

• Vormen duurzaamheids werkgroep 
terug