Cantorij/organisten Cantorij/organisten

De cantorij

In 1985 is binnen de toenmalige Hervormde Kerk in Oost-Souburg een cantorij opgericht om de gemeentezang in de erediensten te ondersteunen en om de muzikale invulling van de liturgie te verbreden en te verdiepen.

En dat doet de huidige cantorij van de Protestantse Gemeente Oost-Souburg nog steeds! Door het kerkelijk jaar heen werken we als cantorij regelmatig mee aan diensten en vieringen, meestal binnen de PGOS, een enkele keer daarbuiten. De zang van de cantorij wordt ingepast in de liturgie van reguliere en bijzondere diensten en vieringen, in overleg van alle betrokkenen (voorganger, organist en dirigent).
Liederen die gezongen worden komen uit het Nieuwe Liedboek, ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ (2013, ISK); daarnaast is er ruimte voor het zingen van liederen uit andere bronnen of bundels.

De cantorij repeteert op vrijdagavond van 19.00 - 20.00 uur in de Ark, onder leiding van C.M. Wijkhuijs-van den Driest, in samenwerking met de organisten M. Everse-van der Hart en J. Lous-Arendse.
Voor informatie en/of aanmelding om mee te zingen in de cantorij van onze PGOS kunt u contact opnemen met de dirigent:
Ineke Wijkhuijs-v.d. Driest, tel.nr. 0118-460648, e-mail: vrz.eredienst@pgos.nlIneke Wijkhuijs-v.d. Driest (vrz.eredienst@pgos.nl)
Sinds 2001 staat de cantorij van de PGOS onder mijn leiding. Het dirigeren is mij, evenals werken in het onderwijs, met de paplepel ingegoten: mijn vader was dirigent van diverse koren en ik heb op 19-jarige leeftijd de leiding van het jeugdkoor ‘Jubilate’ te Oost-Souburg van hem overgenomen. In de 80-er jaren heb ik de driejarige dirigentenopleiding van de SNK gevolgd in Bergen op Zoom; mijn leraren waren o.a. Hans Smout en Dick Troost. Naast de cantorij dirigeer ik het vocaal ensemble Voci Miste. Ook ben ik sinds januari 2018 koorleider van ‘De Evensingers, het koor dat zo’n 10 keer per jaar zingt in een Evensong in de St. Jacobskerk in Vlissingen. En ik speel regelmatig orgel in erediensten in verschillende PKN gemeentes op Walcheren e.o.De organisten

Mariëtte Everse-v.d. Hart  (marvdhart@icloud.com)
Sinds juli 2013 ben ik als één van de vaste organisten verbonden aan de Protestantste Gemeente te Souburg, waar ik met veel plezier de gemeentezang mag begeleiden.
Op mijn achtste jaar ontving ik mijn eerste orgellessen. Na drie jaar mocht ik naar de muziekschool te Goes, waar ik les kreeg van Izaak Ruissen. Hij bracht mij de liefde voor kerkmuziek bij.
Na diens overlijden kwam ik terecht bij Tijn van Eijk van wie ik orgel- en pianolessen kreeg. In die periode startte in Den Haag de cursus Kerkmusicus III, zowel orgel als cantoraat, die ik met veel plezier heb gevolgd.
Momenteel volg ik nog orgellessen bij Niels-Jan van der Hoek om me verder te bekwamen in het literatuurspel.


Janny Lous-Arendse (jannylous@zeelandnet.nl)
Vanaf 1970 ben ik, tot nu toe, als organist in diverse kerken op Walcheren werkzaam geweest.
Sinds 1 januari 2014 ben ik tweede vaste organist in de Open Haven te Souburg.
Via de Zeeuwse Muziekschool volgde ik lessen kerkorgel bij dhr. Piet Broerse, destijds organist van de Sint Jacobskerk te Vlissingen, en behaalde ik het getuigschrift kerkorgel B.
In Goes heb ik ruim 2 jaar de cursus Kerkmuziek gevolgd en momenteel heb ik pianoles van Marcela Simons.

Informatie over het orgel in de Open Haven: klik hier
 
terug