Privacyverklaring Privacyverklaring
Vanaf 2018 is de Europese wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens van kracht. Ook als kerkelijke gemeente moeten wij aan deze regelgeving voldoen. In het kort komt het er voor de kerk op neer dat iedereen die met de kerk te maken heeft moet kunnen weten wat er met zijn of haar gegevens gebeurt.

Om aan deze verplichting te voldoen heeft de PKN een “voorbeeld privacyverklaring’ ter beschikking gesteld. Dit voorbeeld is in 2018 aan de Souburgse situatie aangepast. Na verloop van tijd is het belangrijk deze verklaring weer eens grondig door te nemen en aan te passen aan de huidige omstandigheden. Dat is in maart 2023 gedaan.
Een papieren versie is aanwezig in onze consistorie en is ook op te vragen. In onze privacyverklaring is onder andere vastgelegd welke persoonsgegevens wij als gemeente van u bewaren en waarom en hoe wij met die gegevens omgaan.

Daarnaast worden soms foto’s of opnamen gemaakt tijdens gemeenteactiviteiten die op de kerkomroep, YouTube kanaal, website, Kerk-app of facebookpagina van onze gemeente worden geplaatst. Indien u daartegen bezwaar hebt, of indien u een al geplaatste foto wilt laten verwijderen, kunt u dat doorgeven via het hieronder genoemde e-mailadres. Indien wij niets van u vernemen, gaan wij er vanuit dat u hiervoor en voor uw eventuele kinderen toestemming verleent.

Als u nog vragen heeft over hoe de Protestantse Gemeente te Oost-Souburg met uw gegevens omgaat, kunt u contact opnemen met Maaike Walraven, telefoon 0118 216131 of via e-mail: scriba@pgos.nl

Bekijk hier de privacyverklaring
 
terug