E-mailadressen PGOS E-mailadressen PGOS

Lijst met e-mailadressen van alle kerkelijke groepen en activiteiten in de Protestantse Gemeente te Oost Souburg           
(ingedeeld per groep op alfabetische volgorde)
 
Algemeen
Kerk 'De Open Haven' Oranjeplein 2, Oost-Souburg
Postadres: Postbus 1140, 4388 ZJ  Oost-Souburg, e-mail:

Activiteiten:

Oud papier verzamelen, W.B. den Engelsman, e-mail:
Inloopmiddag, C. Bruggeman-v.d. Maale, e-mail:
Hillcrest activiteiten, C.H.M. Wouters, e-mail:
Open kerk, N.H. Houtzager, e-mail:
Rommelmarkt, J. Adriaanse, e-mail:
Wereldmaaltijden, J. Poortvliet, e-mail:

Beheer en financiën (kerkbalans, giften, declaraties, verhuur)
Het College van Kerkrentmeesters.
Secretaris, M. Janssen-Heijnsdijk, e-mail:
Voorzitter, A. Asscheman, e-mail: vrz.
Financiële administratie: J.H. Boer, Y. Walraven e-mail:
Giften en bijdragen:
Rekeningnummer
NL07 RABO 0373 7268 64, t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Souburg.
Collectebonnen: (zijn verkrijgbaar bij) C.E.W. Mol-van der Peijl, Oude Waterlaan 1, 4388 AC Oost-Souburg, tel. 0118 461618 of J.H. Boer, Esdoornstraat 58, 4388 PL  Oost-Souburg, tel. 0118 464374, e-mail:
Verjaardagsfonds, Mw. B.M. de Bliek-Krans, e-mail:
Bloemengroet, T. Jakobsen-de Buck, e-mail:
Verhuur gebouwen, H. Riddersma, P.L. de Haan, e-mail:

Communicatie
Afkondigingen in eredienst, A. Jobse-Arendse, e-mail:
Brugkontakt redactie, J.B. Poortvliet, J. Hoftijzer, M. Niewenhuijse, M.A. Diesch, e-mail:
Brugkontakt bezorging, G. de Lange-Smid, J. Poortvliet, e-mail:
Kerkomroep, J.J.Welleman, e-mail:
Jaarboekje, J. Slagboom, e-mail:
OpenDeur, A. Baljeu, e-mail:
Webmaster, J.J. Welleman,  e-mail:
Systeembeheer en assistent webmaster, J. Slagboom, e-mail:
Mailmaster (e-mail mutaties), J. Slagboom, e-mail:

Diaconie
College van Diakenen:
Secretaris van de Diaconie, J.L. Bloks-de Troije, e-mail:
Voorzitter Diaconie, R. Jentink, e-mail: vrz.
ZWO-groep, R. Jentink, e-mail:
Financiële administratie van de Diaconie, J. Boer, e-mail: finad.

Erediensten en bijeenkomsten
Secretariaat Taakgroep Eredienst, N. Koen, e-mail:
Voorzitter taakgroep Eredienst, C.M. Wijkhuis-v.d. Driest, e-mail: vrz.
Preekvoorziening, E.R. Viergever, N. Koen, e-mail:
Organisten, M. Everse van der Hart, J. Lous-Arendse, e-mail:
AtHomediensten, B.C. Jakobsen, e-mail:
Oecumenische diensten, E.R. Viergever, e-mail:

Jeugd en Jongeren
E-mail:
Creche, J.N. Slagboom-Gideonse, e-mail:
Kindernevendienst, E. Jentink, I. Hoogwerf, e-mail:
Dreumesdienst, T. Geeve-Prins, e-mail:

Kerkenraad
Scriba, M. Walraven-van der Sloot, e-mail:
Voorzitter, C.G. van Boven, e-mail:

Kerkelijke leden administratie (attestaties, doopbewijzen e.d.)
Ledenadministrateur, N.H. Houtzager, e-mail:

Kosters
J. van Burgh, e-mail:
J.J. Welleman, e-mail:
P.L. de Haan, e-mail:
W. den Engelsman, e-mail:


Pastoraat
Dopen, trouwen, rouwen, een gesprek aanvragen: U kunt terecht bij één van onze pastores:
ds. E. Klootwijk, e-mail:
Kerkelijkwerker, A.P.D. Steenbeek-van Eenennaam, e-mail:
Pastor: Rev. A.A.G. Muller, e-mail:
Secretariaat Taakgroep Pastoraat, T. Geeve-Prins:
Voorzitter Taakgroep Pastoraat, A.M. Stern-Jasperse, e-mail: vrz.
Ziekenhuispastoraat, C.M. Wijkhuis-v.d.Driest, e-mail: ziekenhuis


E-mail adressenlijst op naam in alfabetsche volgorde: download hier (pdf) 

terug