Orgel Orgel
Het orgel is een balustrade-orgel en wordt aan de rechterzijde bespeeld. De tien register-knoppen bevinden zich boven de lessenaar. In de voetlijst boven het pedaal bevinden zich de twee tredes van de piano/forte inrichting waarmee de registers vanaf Octaaf 4' in één beweging uit en in kunnen worden geschakeld.
De windvoorziening bestaat uit een dubbelvouws magazijnbalg met twee schepbalgen t.b.v. de (nu weer) bedienbare verticale zwengel ingeval de elektriciteit voor de wind-ventilator uitvalt.


Geschiedenis
1817 Het eerste orgel
Het orgel wat nu in de kerk "Open Haven" aan het Oranjeplein te Oost-Souburg is, is niet het eerste orgel. Het eerste orgel dateerde uit het jaar 1817, toen mr. J.A. Becius, maire (burgemeester) gedurende de Franse tijd en tot 1817 schout van Oost-Souburg, een orgel ten geschenke gaf aan de kerk. Het betrof hier naar alle waarschijnlijkheid een kabinet-orgel uit eigen privé bezit. Dit orgel heeft dienst gedaan tot in het jaar 1874.
1874 Een nieuw orgel
In 1874 is het instrument vervangen door het huidige orgel, gebouwd door K.M. van Puffelen uit Zaltbommel voor de som van Fl.2230,-.
Het orgel is een één klaviers-orgel met aangehangen pedaal en uiteraard gebouwd volgens het mechanische sleeplade-systeem.
In 1874 besluit het College van Kerkvoogden en Notabelen het stemmen van het orgel op te dragen aan P.M. van Sprang, destijds orgelstemmer te Vlissingen. Na 1874 vinden regelmatig betalingen plaats aan van Sprang, voor het onderhoud aan het orgel. Na diens overlijden in 1894 neemt J.J. van der Burg, orgel en pianostemmer te Vlissingen, het onderhoud van het orgel over.

1920 Verplaatsing van het orgel
De plaats van het eerste en van het nieuwe orgel was boven de ingang van de kerk gesitueerd. In 1920 besluit de Kerkvoogdij een galerij te bouwen en daarvoor moet het orgel wijken. Het orgel wordt door J.J. van der Burg verplaatst naar boven de preekstoel aan de oostzijde van de kerk. Dat is de plaats waar het zich nu nog bevindt. Om het zicht op het orgel te behouden werd de zware koppelbalk voor in de kerk gewoon weggezaagd.

1952 Herstelwerkzaamheden
Het orgel kon een tijdlang niet worden gebruikt en in die tijd behielp men zich met een klein orgel.
In juni 1952 legde burgemeester Stemerding van Oost- en West-Souburg contact met de Fa. Leeflang te Apeldoorn voor het doen van herstelwerkzaamheden aan het orgel.

1984 Grondig herstel
Met name de zware frontpijpen en de pijpen van het Trompet-register zijn doorgezakt. Er vindt een grondig herstel plaats. Aan de 'romantische' intonatie wordt gelukkig niets gedaan.

1994 Restauratie
De Fa. Gebr. Reil te Heerde, die eerder het bedrijf Leeflang heeft overgenomen, geadviseerd door Aart Bergwerff, voert een grote restauratie uit aan het orgel. De restauratie omvat de magazijnbalg inclusief de twee schepbalgen, herstel van de oorspronkelijke windinlaat in de lade, restauratie van de lade zelf en van speelmechaniek en klaviatuur.


Beschrijving van het orgel op www.orgelsite.nl
terug