Stilte kapel Stilte kapel


De ruimte in de toren is omgebouwd tot een stilte-kapel.
De  kapel is elke dag is elke dag open zodat u er terecht kunt, om stilte te vinden, een kaarsje te branden, te bidden of om daar zomaar even te verkeren.
 

De stilte-kapel is elke dag, ook in de weekenden, geopend van 10.00 – 17.00 uur. Op zondag van 11.00 uur – 17.00 uur

Bij slecht weer, veel wind en regen, blijft de kapel gesloten.

Ivm de hygiëne mogen max. 3 bezoekers tegelijk in de kapel. De voorgeschreven anderhalve meter afstand dient er ook in acht genomen te worden. Er zijn maatregelen getroffen met oog op de hygiëne.

In de informatiestand kunt u informatie vinden over onze gemeente, de kerkdiensten en andere publicaties om mee te nemen.

We hopen dat "de Open Haven" in deze moeilijke tijd voor zoveel mogelijk Souburgers een plek van bezinning en vertrouwen, van gebed en stilte kan zijn.
Tijdens de Veertigdagentijd en de Paastijd zijn twee verbeeldingen in de kapel te zien.
De verbeeldingen geven de bezoeker een indruk van de thematieken die in deze periodes van het kerkelijk jaar een rol spelen in de kerk.
De verbeelding voor de veertigdagentijd toont waar Jezus' weg onder ons op uitloopt. In deze verbeelding neemt hij als de gekruisigde  een prominente plaatst in.
In de paasverbeelding treedt hij op de voorgrond als de opgestane Heer maar blijft hij nog steeds herkenbaar als de gekruisigde.
De verbeeldingen zijn bedoeld om de bezoeker stof tot bezinning te bieden.

Zo is bijvoorbeeld in beide verbeeldingen de plek waar de toeschouwer staat een bijzondere.
Bij de verbeeldingen zijn ook kijkwijzers gemaakt die helpen kunnen om de bezinning op gang  te brengen.
Vaste bezoekers van de kapel en ook veel leden van onze gemeente zullen in de verbeeldingen direct de stijl herkennen van Jan Hoftijzer. We zijn heel blij met deze twee nieuwe werken van zijn hand. Met deze twee verbeeldingen is de serie voor de Advents- en Kersttijd en Veertigdagentijd en Paastijd compleet. We hopen  dat ze de bezoekers van de kapel aanspreken.

Ook in andere opzichten zal de kapel deze periode 'meekleuren' met de tijd van het kerkelijk jaar.
In deze weken zal het groene antependium  gewisseld worden met  het paarse, vanaf Pasen hangt  het witte kleed enkele weken .
En tot slot zal in deze periode ook de icoon gewisseld worden. Gerda Keizer leent ons voor de Veertigdagentijd en Paastijd een icoon die speciaal bij deze tijden van het kerkelijk jaar hoort .

Mooi dat we zo van meerdere kanten in staat worden gesteld  de kapel 'bij de tijd' te houden.
 

terug