Oud Papier

Oud Papier
Oud papier
Om de kerkelijke financiën op orde te houden wordt oud papier ingezameld.
Het kan gebracht worden naar de container aan de Karolingenbaan achter de Aldi op vrijdag en zaterdag 10.00-11.00 uur.
Coördinatie: W.B. den Engelsman, tel. 0118 462561 of 06-28668525
E-mail: oudpapier@pgos.nl

In verband met het Corona virus is het inzamelen van oud papier gestopt. U kunt geen oud papier meer inleveren bij de container op de Karolingenbaan. Het besmettingsgevaar voor onze vrijwilligers en de mensen die het oud papier komen brengen is te groot. De container blijft er wel staan. Als de inzameling wordt hervat zullen we dat melden.

Wilt u a.u.b. geen oudpapier tegen de buitenkant van de container zetten!
Oud papier kunt u kwijt in de ondergrondse papierbakken van de gemeente Vlissingen.
 
terug