Oud Papier

Oud Papier
Oud papier
Om de kerkelijke financiën op orde te houden wordt oud papier ingezameld.
Het kan gebracht worden naar de container aan de Karolingenbaan achter de Aldi op vrijdag en zaterdag 10.00-11.00 uur.
Coördinatie: W.B. den Engelsman, tel. 0118 462561 of 06-28668525
E-mail: oudpapier@pgos.nl

Graag het volgende in acht nemen i.v.m. Covid19:
Oud papier op de rand van de container zetten.
Houd afstand met de vrijwilliger.
Niet blijven staan praten, maak ruimte voor iemand die na u komt.

 


 
terug