Ontmoetingsruimte Ontmoetingsruimte
In maart 2009 is begonnen met de bouw van een ontmoeting- en ontvangstruimte met veel glas die het eigenlijke kerkgebouw met De Ark verbindt. In de kerkzaal is de oude dichtgemetselde deur in de noordgevel weer opengemaakt zodat men vanuit de ontmoetingsruimte/ garderobe de kerkzaal kan betreden. 
Voordien werden de deuren in de toren gebruikt als hoofdingang en was er in de toren een kapstok die veel te weinig ruimte bood.
Nu is de ruime ingang van de ontmoetingsruimte de hoofdingang naar de kerkzaal en de andere zalen.


In januari 2010 is de ontmoetingsruimte volop in gebruik genomen door de kerkelijke gemeente en de Stichting “Vrienden van de Historische Kerk”.  De ontmoetingsruimte is niet alleen garderobe, maar wordt ook gebruikt bij het uitserveren van koffie, lunch e.d. Bij (lunch)concerten en andere activiteiten waar catering bij komt kijken.
terug