zo 4 okt 2020  om 09.30 uur
Voorganger: ds. Eeuwout Klootwijk
Eredienst
Organist: Mariette Everse - van der Hart

Collecte: Kerk en Israel
 

Als u de dienst niet bezoekt kunt u uw gift overmaken op de volgende rekeningen:
  • Bankrekeningnummer Diaconie NL19 RABO 0373 7386 76
  • Bankrekeningnummer Kerk NL07 RABO 0373 7268 64
  •  

Israëlzondag valt altijd in oktober, omdat in die periode de grote feesten van het Joodse volk vallen.

Op vrijdag 19 september zijn de ontzagwekkende of hoge feestdagen in het jodendom begonnen, de belangrijkste joodse vier- en inkeerdagen. Tien dagen lang staat alles in het teken van terugblik, omkeer, boetedoening, vergeving en vernieuwing. Om te beginnen met het Joodse nieuwjaar (Rosj Hasjana, van vrijdagavond 18 september tot zondagavond 20 september), overgaand in Grote Verzoendag (Jom Kippoer, van zondagavond 27 tot maandag 28 september). De Joodse dagindeling loopt altijd van de avond naar de morgen, van het duister naar het licht. Zondag 4 oktober valt aan het begin van het Loofhuttenfeest in het jodendom (zie hieronder). We lezen enkele fragmenten over de instelling van het Loofhuttenfeest: Leviticus 23: 39-43 (gedenk waar je vandaan komt) en Deuteronomium 16:13-15 (vier met vreugde) en Deuteronomium 30:11-15 (het doen van Gods geboden valt binnen menselijk bereik).

 

Loofhuttenfeest: leven met vertrouwen

Van vrijdagavond 3 tot vrijdagavond 9 oktober wordt in het jodendom het Loofhuttenfeest gevierd, Soekkot. De loofhut die door vele joodse families gemaakt wordt, is een herinnering aan de woestijntocht van het volk Israël nadat het uit Egypte was bevrijd (zie Leviticus 23: 42-43). De soeka is een hut in de tuin, op het balkon of op het dak. De hut is bedekt met loof: dennentakken, riet, stro. Je moet er de hemel door kunnen zien. Het is de bedoeling dat je als Joodse familie zoveel mogelijk in de soeka bent (het moet niet te veel regenen) of er in ieder geval de maaltijden gebruikt.

In het boek Van Jom tot Jom. Joods leven van dag tot dag staat:
“Door een week lang als het ware naar een hut te verhuizen, beseffen we weer dat God ons toen heeft beschermd en dat Hij dat nu nog steeds doet. Soekot is een feest van Godsvertrouwen. Door het dak van de hut kunnen we steeds de hemel zien en kan God ons zien. Daarmee leert Soekot ons ook dat er geen scheidslijn bestaat tussen God en ons. We kunnen ons altijd direct tot God wenden. Er staat niets tussen Hem en ons in, een bemiddelaar hebben we niet nodig’.

Het Loofhuttenfeest of Soekot wordt afgesloten met Simchat Tora, Vreugde der Wet, van zaterdagavond 10 oktober tot zondagavond 11 oktober.

Treffend vind ik het altijd weer dat wetsregels niet als last, maar als vreugdevol ervaren worden. Tora is richtinggevend, het bevat wegwijzers ten leven. Dat is iets om je over te verheugen, niet om daaronder te bezwijken.

terug