zo 26 jul 2020  om 09.30 uur
Voorganger: ds. Leo Woltering
Online Eredienst
Organist: Janny Lous - Arendse

Collectes: diaconie en kerk
 

Doordat diensten niet te bezoeken zijn worden er ook geen collectes gehouden. U kunt uw gift overmaken op de volgende rekeningen:
  • Bankrekeningnummer Diaconie NL19 RABO 0373 7386 76
  • Bankrekeningnummer Kerk NL07 RABO 0373 7268 64

Bent u uitgenodigd voor een dienst? Vergeet dan niet om u op te geven.

Dat kan in de week voorafgaand via de mail op kerkdienst@pgos.nl of per telefoon op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur via 06-40935490.

terug