zo 13 okt 2019  om 09.30 uur
Voorganger: Rianne Steenbeek
Eredienst
Tekst(en): Jakobus 5: 1-11

De tweede zondag in oktober is de zondag waarbij er aandacht is voor de ZWO. We volgen dit keer niet het leesrooster, maar nemen het Bijbelgedeelte dat Kerk in Actie voor deze zondag voorstelt. Dat is Jakobus 5: 1-11. God hoort de klacht en de roep om hulp. Wat doet dat ons?

Collecte: Werelddiaconaat en kerk
Crèche, kindernevendienst

terug