zo 4 aug 2019  om 09.30 uur
Voorganger: ds. Eeuwout Klootwijk
Eredienst

Collecte: Diaconie en kerk
 

Midden in de zomer – misschien schijnt de zon volop – horen we iemand spreken die weinig vreugde beleeft onder de zon: moeite en leegte, alles is zinloos. Dat roept de vraag op: wat is zinvol? De overleden filosoof René Gude heeft fraaie dingen over zingeving (of kun je beter spreken over zinkrijging?) gezegd. Hij onderscheidt vier lagen m.b.t. zingeving: zinnelijk, zintuiglijk, zinvol en zinrijk. Wat zou Prediker daarvan zeggen?

De lezing uit het Nieuwe Testament is uit Kolossenzen 3: 12-17. Een prachtig gedeelte. Als je doorleest, verstrik of verslik je je weer, maar dat lezen we dan ook niet.

terug