zo 17 mrt 2019  om 09.30 uur
Voorganger: ds. Eeuwout Klootwijk
Eredienst

2e zondag veertigdagentijd
Collecte: diaconie en kerk
Kindernevendienst

Op het leesrooster staat Exodus 34:27-35. Daar wordt verteld, dat Mozes de berg Sinaï afdaalt met de twee platen van het verbond bij zich. Zijn gezicht straalt. In deze dienst richten wij de blik op Mozes, leider tegen wil en dank. Hij wordt niet als leider geboren, maar groeit in zijn rol met vallen en opstaan. Er zijn vragen en twijfels, worstelt met zichzelf en God, leert voor zijn volk op te komen, maar wordt ook moe van datzelfde volk. God spreekt met Mozes als met een vriend, maar Mozes ligt ook in de clinch met God. We lopen een eindje met Mozes op. De lezing is uit het Evangelie naar Lucas (9:28-36), waar Mozes weer even terugkomt.

Kindernevendienst:
Op deze zondag staat Lucas 19:45-48 centraal: Jezus gaat naar de tempel in Jeruzalem en jaagt daar de handelaars weg, omdat Gods huis een plaats moet zijn om te bidden. Jezus gaat in de tempel uitleg geven over God.

terug