zo 13 jan 2019  om 09:30
Voorganger: Mevr. Rianne Steenbeek
Eredienst
Tekst(en): Jesaja 40 en Lucas 3

Doop van de Heer. De lezingen van vandaag beginnen met troost aan te zeggen. Jesaja 40 zet in met: ‘Troost, troost mijn volk’. In de kwetsbaarheid van het bestaan weidt God zijn volk als een herder. Hij koestert en leidt hen.

In Lucas 3 lezen we dat Johannes de mensen doopt en ook Jezus wordt gedoopt. Bij de doop is water belangrijk. Als je de deur bij de kerk binnenkomt zie je daarboven het water afgebeeld. Je komt als het ware door het water naar binnen. Wat betekent het water van de doop voor jou?

terug