Hillcrest Hillcrest

Hillcrest Aids Centre.

Sinds 2016 heeft onze gemeente een band met Hillcrest Aids Centre in Zuid Afrika. Na een intens seizoen 2016/2017 waarin deze mooie organisatie als diaconaal project centraal stond bleef de wens om verbonden te blijven met elkaar. Daar moet je als gemeente en als individu wel tijd en energie in investeren en dan blijft de vraag of het ook lukt.

Volgens mij gaat het vasthouden van de band tot nu toe fantastisch. Met name de deelnemers aan de diaconale reis in 2017 zetten zich met hart en ziel in voor Hillcrest Aids Centre en hielden mooie acties waarbij het mes vaak aan twee kanten sneed.

In het voorjaar waren het de forsythia takken van Lies Wisse die in vele huiskamers tot bloei kwamen. In de zomer was het de tijd om van het heerlijke zomerfruit jam te maken en te verkopen. In het najaar hielden we de amaryllisbollen actie en begonnen Jaco en Monique ook met de wereldmaaltijden. Deze wereldmaaltijden zijn echt werelds. Het bedrijf MEP4YOU en de eigenaren/ chef-koks Danny van Sorge en Bas Leeuwesteijn staan garant voor een smakelijk diner. Hiermee ondersteunen ook deze mannen Hillcrest Aids Centre en daar zijn we heel blij mee. Als vanzelf sprekend staan Jaco, Monique, Rina, Lies en Celina klaar om er een echt avondje uit van te maken. Bij elke maaltijd worden ongeveer 30 à 40 gasten begroet waarvan een aantal inmiddels vaste gast zijn. Een mooi moment om samen te eten en elkaar te ontmoeten.

Maar ook onze diaconie/ZWO en het College van kerkrentmeesters hebben laten zien oog te hebben voor Hillcrest Aids Centre.

Sinds mei is heeft Stichting Zulu Aid (de Nederlandse stichting die Hillcrest Aids Centre ondersteunt) het plan opgevat om te gaan werken aan realisatie van zonnepanelen voor Hillcrest Aids Centre. Dit plan werd van harte ondersteund door onze diaconie/ZWO en het college van kerkrentmeesters.

Allemaal mooie- en positieve initiatieven en acties die ons als gemeente goed doen en ook bijdragen aan het prachtige werk wat daar plaats vindt bij Hillcrest Aids Centre in Zuid Afrika.

Inmiddels zijn Corrie en ik nauw betrokken bij Stichting Zulu Aid en Hillcrest Aids Centre. Eind november/begin december waren we te gast bij Hillcrest in Zuid Afrika en vierden we het 10 jarig jubileum van de respite unit en herdachten de mensen die het afgelopen jaar overleden zijn in de respite unit. Indrukwekkend om daar bij te zijn en ook geweldig om de warmte en onvoorwaardelijke liefde waarmee Hillcrest de mensen die dat nodig hebben omringt te ervaren.

Met trots en dankbaarheid zie ik het enthousiasme en de belangstelling binnen onze gemeente voor Hillcrest Aids Centre. Met respect en bewondering volgt ik de mensen van Hillcrest Aids Centre die op zo’n bijzondere wijze op basis van onvoorwaardelijke liefde hun werk doen.

Ik wens onze gemeente en Hillcrest Aids Centre toe dat de verbondenheid die is gegroeid ons allen goed blijft doen.

Annemarie Stern

Een gift is welkom op rekeningnummer NL22RABO0157729613 t.n.v. Stichting Zulu Aid.
Annemarie Stern (tel. 0118 471438), email:
terug