Hillcrest Hillcrest

Hillcrest Aids Centre.
Sinds 2017 heeft de Protestantse gemeente Oost-Souburg een stevige band met Hillcrest Aids Centre in Zuid-Afrika. In dat jaar bezochten een aantal mensen vanuit onze gemeente deze bijzondere organisatie, maakten ze kennis met het werk in de respite-unit (ziekenhuis/hospice met 24 bedden), leerden ze de gogo’s kennen, hoorden ze van de veelal aan aids gerelateerde problemen die kinderen en jongeren ondervinden en zetten ze de schouders onder achterstallig onderhoud in en om het centrum van Hillcrest Aids Centre. Sindsdien worden allerlei acties op touw gezet om geld te verzamelen om Hillcrest Aids Centre te ondersteunen. Elk jaar opnieuw worden forsythiatakken, amarillysbollen en eigengemaakte jams verkocht, worden (wereld)maaltijden georganiseerd en is er gastvrije ruimte op markten om artikelen van en voor Hillcrest te verkopen. Daarnaast druppelen nog steeds giften binnen voor het werk van Hillcrest Aids Centre.

Wij zijn dankbaar voor deze band en de trouw en het enthousiasme om het werk van Hillcrest Aids Centre te ondersteunen. En soms zijn er weer nieuwe initiatieven die je niet zomaar verwachtte. Zo hebben Tom en Elske Jentink in het najaar veel vlierbessen geplukt en daarvan samen met oma Tjitske heerlijke jam gemaakt. Heel veel potten jam werden er gekocht en Tom en Elske verzamelden het prachtige bedrag van € 158,00 voor Hillcrest Aids Centre. Tom en Elske: dank jullie wel!!!

Vanwege corona is dit jaar heel anders dan andere jaren. Overal ter wereld hebben mensen te maken met deze pandemie. Het bracht ook beperkingen met zich mee in het werk voor Hillcrest Aids Centre. (Kerst)markten gaan niet door, dus geen verkoop van de fraaie artikelen van Hillcrest. Dat betekende ook dat de creatieve vrouwen van Hillcrest, die hun geld verdienen met het maken van deze prachtige artikelen, geen werk hadden en dus geen inkomen. Dit jaar hebben we gevraagd om een extra donatie om de mensen van Hillcrest te ondersteunen in deze zware coronatijd. Ook daar werd tot nu toe zo royaal op gereageerd.  Organisaties zoals Wilde Ganzen en Kerk in Actie gaven extra steun. Vele donaties mochten we ontvangen, ook vanuit Oost-Souburg. Met dankbaarheid voor deze giften hebben we dit geld snel doorgegeven aan Hillcrest Aids Centre. Hiermee konden onder meer vele broodnodige voedselpakketten worden afgeleverd op plaatsen waar echt sprake was van honger en gebrek.

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes te melden: door de zonnepanelen die sinds 2018 op de daken van het centrum liggen, heeft Hillcrest Aids Centre gegarandeerd elektriciteit. En dat is wel zo prettig in een land waar deze voorziening vrijwel dagelijks uitvalt.
De deskundigheid van de verzorgenden en verpleegkundigen van de respite-unit worden ook ingezet in de strijd tegen het coronavirus.Toen bleek dat er mondkapjes nodig waren, werd de productie daarvan direct opgestart.

En door alles heen heerst bij eenieder die met Hillcrest verbonden is het grote vertrouwen dat hij/zij er niet alleen voor staat, maar dat ieder mens zich geborgen mag weten bij God.In dat vertrouwen mogen ook wij met kerst de komst van Christus vieren en met hoop op een beter jaar uitkijken naar 2021.
Namens Hillcrest Aids Centre en Stichting Zulu Aid iedereen gezegende kerstdagen en een goed 2021 toegewenst.

Annemarie Stern

terug