Global Aid Network GAPINGE. Global Aid Network GAPINGE.

Het is alweer meer dan vijf maanden geleden dat de oorlog in Oekraïne is begonnen, om precies te zijn op 24 februari 2022.
Op maandag 28 februari kregen we vanuit de landelijke logistiek van Global Aid Network (GAiN)  een bericht met de vraag of we extra wilden inzamelen voor de vluchtelingen uit de Oekraïne. Met een lijst wat er op dat moment urgent was en of we misschien ons netwerk wilden benaderen. Ook deelden ze ons mee dat het eerste transport al onderweg was. Wat doe je dan? Deze vraag kun je toch niet aan je voorbij laten gaan?

Er werd dan ook gelijk op de maandagavond actie ondernomen. Zo werd de kerk van Oost-Souburg benaderd en ook de kerken van Gapinge, Veere, Vrouwenpolder en Serooskerke werden gevraagd mee te doen.
De volgende avond ging er een mail uit naar alle andere PKN kerken op Walcheren .
Nu maar afwachten wat het resultaat zou worden.
In Gapinge werd diezelfde week al op de vrijdag en zaterdag ingezameld. De week erna begon het echt te lopen.
Zo werd door ons met een busje op donderdag 10 maart de eerste tien kuub naar de
landelijke opslag van GAiN gebracht. In de weken die volgden kwam GAIN zelf met een vrachtautootje om twintig kuub aan goederen op te halen. Zo bleef dit doorlopen tot begin mei. Toen is er totaal ca. 100 kuub, een vrachtwagen vol, aan goederen vanuit Walcheren naar de landelijke opslag gegaan.

De jarenlange hulp aan Roemenië kwam weer vers in de herinneringen; alles sorteren, alle suiker in één doos, zo ook met blikken soep, pakken macaroni en rijst enzovoort. Controleren op de houdbaarheidsdatum, stickeren en dichtplakken…

Uit Oost-Souburg kwam zo’n twaalf kuub aan kleding, voedsel, slaapzakken, dekens ed.
Heel veel dank aan de gulle gevers en de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Hulp is nog steeds nodig.
Kleding en dergelijke kunt u iedere eerste vrijdag van de maand tussen 19.00 en 19.30 uur bij de kerk op het Oranjeplein afgeven.
Een gift is ook heel hartelijk welkom. Hier wordt onder andere voedsel voor ingekocht.
IBAN NL29 ABNA 0451 6360 15 tnv GAiN onder vermelding van code 58166 SOS Ukraine.

Namens GAiN Gapinge
Tannie Gideonse
 
terug