Evensong Evensong

Evensong

Op zondag 7 juli a.s., aanvang 17.00 uur, wordt er een Evensong gehouden in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Liturg in deze vespersdienst is ds. Gerrit Ruitenburg, voorganger van de protestantse gemeente te Zoutelande. Het koor de Evensingers staat onder leiding van Ineke Wijkhuijs; het orgel wordt bespeeld door Jos Vogel, vaste organist van deze kerk. De Evensong is het kathedrale avondgebed uit de Anglicaanse traditie, met lezingen uit de Bijbel, de lofzang van Maria en de lofzang van Simeon als vaste onderdelen. Ook is er veel ruimte voor samenzang van (Engelse) hymnes. Iedereen is van harte welkom om deze vespers mee te beleven en mee te vieren!

Op zondag 1 september a.s. is de volgende Evensong in de St. Jacobskerk in Vlissingen, aanvang 17.00 u.

terug