Evensong Evensong
Zondag 3 juli a.s  verzorgen de Evensingers de maandelijkse Evensong in de St. Jacobskerk in Vlissingen, aanvang 17.00 uur. Het koor staat onder leiding van Ineke Wijkhuijs-van den Driest en wordt begeleid door Jos Vogel. Voorganger van de Evensong is ds. Gerrit Ruitenburg.

Het thema van de Evensong is uitzending, of actiever gezegd: naar buiten treden. Het past heel mooi bij de op 25 juli vallende naamdag van de heilige Jacobus, waarnaar onze kerk is vernoemd. Jacobus (de Meerdere) is de beschermheilige van pelgrims, ridders, weeshuizen, bejaardenoorden. Mensen dus, die zich geroepen voelen, eropuit gaan, omzien naar elkaar en goede daden verrichten. Rond dat thema is ook heel veel prachtige muziek gecomponeerd en daaruit wordt een selectie gemaakt om de Evensong op te luisteren.

In augustus is er geen Evensong in verband met de vakantieperiode. De eerstvolgende Evensong is op zondagmiddag 4 september a.s.
 
terug