Evensong Evensong
Op zondag 4 juni, 17.00 uur, verzorgen de Evensingers onder leiding van Ineke Wijkhuijs-van den Driest weer een Evensong in de Jacobskerk, deze keer met het thema ‘Laat er licht zijn’.
De lezing uit het Oude Testament is Genesis 1: 1-5, 26-27 en 31 en Genesis 2: 1-3. In dit scheppingsverhaal wordt het duister van het licht gescheiden en ontstaat al het leven op aarde, inclusief de mens. Psalm 8 (op muziek van J. Randall) sluit hier prachtig op aan.
De lezing uit het NT is uit Romeinen 11: 33-36.

Het anthem dat op deze zondag Trinitatis, de zondag van de heilige Drie-eenheid, wordt gezongen is ‘O Trinity, most blessed light’ van Malcolm Archer. De tekst van dit anthem kennen wij in Nederlandse vertaling als Lied 237 uit het NLB (O, zalig licht, Drievuldigheid).

Voorganger in deze Evensong is Rev. Pascal Handschin en Jos Vogel is de organist.

 
terug