Christoforus Christoforus


DE  VOORJAARSSCHOONMAAK  KOMT  ER  AAN  EN  WORDEN  DE  KLEDINGKASTEN  UITGERUIMD.

Weet u dat u uw kleding en andere goederen, zoals laken en handdoeken, die u wilt opruimen
voor het goede doel kunt afgeven bij kerk De Open Haven op het Oranjeplein.
Wanneer? 
Elke eerste vrijdag van de maand tussen 19.00 uur en 19.30 uur.

Wat gaat er met de kleding gebeuren?
De kleding gaat naar de opslag in Gapinge en als deze opslag vol is, haalt GAIN deze kleding
en andere zaken op.
In Sleeuwijk komt het aan. Hier wordt het gesorteerd, ingepakt en klaargemaakt voor vervoer.
Vervolgens gaat het met een transport naar Roemenië, vluchtelingenkamp Moria of elders waar
het nodig is.
Een enkele keer gaat goede merkkleding of nieuwe kleding naar de GAINwinkel in Sleeuwijk.
Opbrengsten uit deze winkel worden aangewend om de kosten van hulptransporten te bekostigen.
Wilt u dat dit absoluut niet gebeurd bij uw zogoed als nieuwe kleding.
Vermeld het dan op de doos of plasticzak . Daar houden we rekening mee.

Heeft u vragen Bel ons gerust 06-12782188
Namens Stichting Christoforus Zeeland
Adri Gideonse

terug