Taakgroep Eredienst Taakgroep Eredienst

Uit de taakgroep eredienst: Psalmen

Hoewel ik best flexibel ben en kan variëren (maar eigenlijk moeten anderen dat maar zeggen), zal ik toch zelden afwijken van een bepaalde orde in de diensten. Een dienst begint bij mij altijd met een eerste psalm. (1-150 uit het liedboek). En na de eerste lezing uit het Oude of Eerste Testament laat ik vrijwel altijd een psalm zingen. Dat doe ik om de verbondenheid met de joodse liturgie tot uitdrukking te laten komen. Zonder joodse wortels bestaat de kerk niet en hangt alles een beetje in de lucht. De psalmen of liederen zijn vrijwel altijd berijmingen, en daardoor interpretaties van de oorspronkelijke psalmen in de Bijbel. Maar niet altijd: er staan ook vertalingen in het liedboek die op kloostertoon gezongen kunnen worden, zoals Lied 121b (dat hebben Ineke Wijkhuijs-van den Driest en ik in de startdienst gezongen). Ik vind die verwijzing naar de joodse liturgie belangrijk. Zo zal ik vrijwel nooit een lezing uit het Eerste Testament (Tenach) achterwege laten. Jezus en zijn leerlingen zongen de psalmen, in de tempel werden psalmen gezongen. Je beseft het soms nauwelijks, maar vele, vele generaties in talloze landen en contexten hebben de psalmen op de lippen genomen. Soms vind ik het jammer dat we maar een enkel vers zingen.

In de kloosters worden psalmen integraal, van voor tot achter gezongen. En dat doet wat met je. Onze psalmberijmingen zijn al wat gedateerd, met een weliswaar mooi maar ook soms wat gedragen en verheven taalgebruik. Dat hoeft niet. Als je de psalmen leest in een toegankelijke vertaling, kunnen ze recht tot je hart spreken (of zingen). Ze vertolken de diepste emoties: vreugde, rouw, woede, verdriet, verlangen, eenzaamheid, blijdschap, liefde, haat, pijn, verbondenheid. Er wordt wat uitgeschreeuwd, gebruld, gezongen, gefluisterd, gezwegen, vervloekt en geprezen. Je kunt er je eigen emoties in terug herkennen, en je eigen levensreis in ontdekken. Waar ik zelf graag uit put is Altijd hetzelfde lied. 150 psalmen bewerkt en toegelicht van Gerard Swüste. Hij vertaalt de psalmen op een originele frisse manier en heeft er telkens een bladzijde uitleg bij. Een idee om gewoon psalmen te gaan lezen met elkaar, b.v. later in de veertigdagentijd?

Eeuwout Klootwijk

terug