Stilte kapel "Onder de toren" Stilte kapel "Onder de toren"


Het was even zoeken de afgelopen weken óf en hóe we in deze corona-tijd door zouden gaan met Open Kerk. Inmiddels zijn we er uit: De stiltehoek hebben we verplaatst naar onder de toren.

Die ruimte hebben we omgebouwd tot een soort stilte-kapel.

De  kapel is elke dag is elke dag open zodat u er terecht kunt, om stilte te vinden, een kaarsje te branden, te bidden of om daar zomaar even te verkeren.
 

De stilte-kapel is met ingang vanaf 6 april elke dag, ook in de weekenden, geopend van 10.00 – 17.00 uur. Op zondag van 11.00 uur – 17.00 uur

Bij slecht weer, veel wind en regen, blijft de kapel gesloten.

Ivm de hygiëne mogen max. 3 bezoekers tegelijk in de kapel. De voorgeschreven anderhalve meter afstand dient er ook in acht genomen te worden. Er zijn maatregelen getroffen met oog op de hygiëne.

Op de tafel in de kapel liggen ook de meest recente pastorale brieven om mee te nemen.

We hopen dat "de Open Haven" in deze moeilijke tijd voor zoveel mogelijk Souburgers een plek van bezinning en vertrouwen, van gebed en stilte kan zijn.

terug