Drie dagen van Pasen Drie dagen van Pasen

De drie dagen van Pasen  -  Een driedaagse reis

Witte Donderdag 18 april 2019, 19.00 uur
Goede Vrijdag 19 april 2019, 19.00 uur
Paaswake 20 april 2019, 22.00 uur
Paasmorgen 21 april 2019, 09.30 uur

De viering van Pasen strekt zich over drie dagen uit.
Het begint – in navolging van de joodse traditie – op de avond van Witte Donderdag.
Je gaat vanuit het donker naar het licht, vanuit de nacht naar de dag.

Elke viering heeft haar eigen accent en een eigen kleur:
* wit op Witte Donderdag (voetwassing, dienstbaarheid, maaltijd)
* paars op Goede Vrijdag (bezinning, inkeer, voorbereiding)
* wit in de Paaswake en op Paasmorgen (opstanding en nieuw begin)

In de viering van de drie dagen maken we een beweging
* van de hoogte op Witte Donderdag: gedenken van de Pesachmaaltijd door het volk Israël bij de uittocht uit Egypte en het gemeenschappelijk delen van brood en wijn door Jezus
* naar de diepte van Goede Vrijdag: wegtrekken van het volk Israël in de nacht, alles achterlatend; sterven en dood van Jezus als weg voor ons
* en weer naar de hoogte in de Paasnacht en de Paasmorgen: licht in de duisternis, bevrijding uit slavernij, opstanding van Christus.

Welkom bij onze vieringen in de Open Haven.
 

terug