Zonnepanelen voor Hillcrest Zonnepanelen voor Hillcrest

Vorig jaar ontwikkelde Hillcrest Aids Centre een prachtig plan om op het dak van de hospice/HIV en Aids kliniek zonnepanelen te plaatsen. Daarmee zouden twee belangrijke doelstellingen worden bereikt: een kostenbesparing van circa € 6.000,= per jaar en de winst voor het klimaat.

Vanaf mei 2018 heeft Stichting Zulu Aid haar schouders onder dit prachtige plan gezet en is gestart met fondswerving. De Wilde Ganzen sloten hierbij aan. Dat betekende een geweldige steun in de rug. Deze organisatie draagt voor 1/3 van de totale kosten bij.

In december was het bestuur van Stichting Zulu Aid te gast bij Hillcrest Aids Centre en had overleg met het management van HAC en de leverancier van de zonnepanelen. In goed overleg werd dit grote project in twee delen gesplitst. Daardoor kon direct besloten worden om het eerste deel van de plaatsing van de zonnepanelen op te starten. Vanaf februari is het dak van de respite unit bedekt met 85 zonnepanelen.

Tegelijkertijd hebben we ook de hoop uitgesproken het tweede deel van dit prachtige plan uiterlijk in september 2019 te realiseren.

Op dit moment levert Stichting Zulu Aid een grote inspanning om fondsen te vinden voor het tweede deel van het project ofwel de plaatsing van 54 zonnepanelen op het administratiegebouw.

Maar nu al profiteert Hillcrest Aids Centre van zonnepanelen en draagt zo bij aan het gebruik van klimaat neutrale energie.

In 2018 hebben zowel ons College van Kerkrentmeesters als de Diaconie/ZWO namens onze gemeente bijgedragen aan dit prachtige plan. Dat past volledig bij het predikaat “Groene kerk”, een kerk die handen en voeten geeft aan duurzaam omgaan met de schepping.

Annemarie Stern

terug