Kerkbalans 2019 Kerkbalans 2019

De jaarlijkse actie kerkbalans is weer gestart. Op zondag van 20 januari zijn de mappen aan de lopers uitgedeeld en in de week aansluitend worden deze bij u afgegeven. De week daarna worden de enveloppen dan weer bij u opgehaald. 2 februari wordt de actie afgesloten. U kunt onze helpers, uw kerkgenoten, helpen door de antwoord enveloppen zo snel mogelijk in te vullen en klaar te zetten. Dat scheelt veel werk. Zodra alle toezeggingen binnen zijn kunnen Jan Boer en Yvette Walraven aan de slag om de gemeente inzicht te verschaffen in onze financiële situatie.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
College van Kerkrentmeesters


Geef voor je kerk
Kerk daar sta je
Met je deuren open
wagenwijd
Voor wie trouwen,
dopen, vieren, rouwen
Voor wie maar wil
luisteren naar een woord dat verheft
naar een onbeduidend verhaal
van een naaste om een praatje verlegen
Kerk blijf daar staan
Ik geef om
de plek die je biedt

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan

Kerk zijn we samen.
Kerkbalans 2019: In de tweede helft van januari halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken geld op  voor hun plaatselijke kerk. Dat is hard nodig. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar leden elkaar ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of u nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen.

Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.

“Ik ben blij dat de kerk er is,
daarom geef ik aan mijn kerk.
Ik hoop dat we dit jaar extra
kunnen investeren om
duurzamer te worden.”
Hoeveel geeft u?
Geef slim
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op deze pagina
of bereken met deze schenkcalculator de mogelijkheden
 

terug