Jaarthema Jaarthema

De tijd waarin we leven roept veel vragen op. Het COVID-19-virus, de klimaatverandering, de polarisatie en verruwing van onze samenleving - wat vraagt dit van ons? Hoe moeten we hiermee omgaan? Valt er vanuit geloofsperspectief nieuw licht op de grote uitdagingen waarvoor we staan?
We pakken de draad van het jaarthema van het vorige seizoen weer op: het goede leven. Dat kun je op twee manieren lezen: Wat is het goede leven? En ook: Hoe leef je het goede? Deuteronomium 30:19 geeft al een handreiking: ‘Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen…'

Geleerd door de ervaringen van de afgelopen jaren is er geen uitgewerkt programma. Want we weten niet wat er mogelijk is en wat niet. Het thema zal zeker terugkomen in kerkdiensten, op kringen en thema-avonden, tijdens maaltijden of inloopmiddagen, groothuisbezoeken. Misschien dat er weer een kloosterbezoek mogelijk is of kunnen er (diaconale of spirituele) wandeltochten georganiseerd worden. Als gemeente gaan we verder op levens- en geloofsweg, zoekend naar hoe je goed samen kunt leven en hoe je je leven zinvol gestalte kunt geven.


Kring Bijbel en kunst
Op een aantal dinsdagavonden wil ik een ‘oude liefde’ weer met anderen delen:
Bijbel en kunst. Door de eeuwen heen inspireerde de Bijbel vele kunstenaars. Zij verbeeldden de verhalen uit de Bijbel ieder op hun eigen manier. We gaan kijken naar hun verbeeldingen. Er zijn in tal van raakvlakken tussen verbeeldingen in de kunst en Bijbelverhalen: ze willen beide verrassen, ontroeren, vervreemden, shockeren, kritisch commentaar leveren bij de tijd, op een ander been zetten. We beginnen bij Maria Magdalena, over wie net een tentoonstelling is geweest in het Catharijneconvent in Utrecht. En ook beelden van Maria, de moeder van Jezus en van Jezus zelf passeren de revue. We verdiepen ons in lichamelijkheid en emoties. Later, in de veertigdagentijd in 2022, maken we kennis met kunstenaars als Aad de Haas en zijn kruiswegstaties in het kerkje in Wahlwiller.

Dit zijn de dinsdagavonden in 2021, telkens van 19.30 -21.30 uur.
In de Ark bij de kerk.
28 september             : Maria Magdalena: kroongetuige, zondaar, feminist
26 oktober                  : Maria, Joodse vrouw en moeder van Jezus
23 november              : Lichaam, lichamelijkheid en emoties
14 december              : Jezus, het verhaal van een levende
Later volgen de data voor 2022.
De avonden staan los van elkaar. Je kunt er dus ook een keuze maken.
Opgave: ds. Eeuwout Klootwijk

Spirituele wandeling door Oost-Souburg
Spiritualiteit heeft alles te maken met aandacht. We maken een wandeling door Souburg, soms in stilte, soms delen we wat we zien. Door samen te kijken ontdek je wellicht onvermoede kanten aan je eigen dorp. En we staan stil bij een aantal pleisterplaatsen. Een beetje regen kan, als het heel slecht weer is, verplaatsen we de datum.
Plaats en tijd: dinsdag 21 september, Prinsjesdag en internationale dag van de vrede
We beginnen om 14.30 uur in de tuin van de kerk. Duur ca. 1,30 uur.
Opgave: ds. Eeuwout Klootwijk

Volg de berichtgeving op de website (pgos.nl), via BrugKontakt, de digitale gemeentebrieven of de kerkapp (Google Play of iOS Appstore PGOS). Of neem contact op met het pastoresteam.

Contact Pastoresteam:
Rianne Steenbeek, kerkelijk werker, r.steenbeek@pgos.nl
Rev. Ank Muller, pastor, a.muller@pgos.nl
ds. Eeuwout Klootwijk, dseklootwijk@pgos.nl

 

terug