Jaarthema JaarthemaJaarthema 2019-2020: Op levensreis

Op reis gaan is voor veel mensen een geliefde bezigheid. Andere bestemmingen ontdekken, tot rust komen, afstand nemen van je dagelijkse leven… Soms gaat dat reizen gepaard met stress en onrust. Je neemt jezelf altijd mee. Of met vragen: kan dat nog wel, al dat reizen?

 

In de Bijbelse verhalen wordt wat afgereisd. Abraham trekt weg uit zijn land en gaat op weg. Het volk Israël trekt veertig jaar door de woestijn. Jezus trekt rond door Galilea en Paulus reist de wereld over. De eerste volgelingen van Jezus werden mensen van de weg genoemd. In de religieuze symboliek wordt je leven vaak vergeleken met een reis, met op weg zijn. In het Liedboek is er afdeling ‘Leven’, met rubrieken als Levensreis en Levensgrens.

 

In het nieuwe seizoen gaan we samen op reis als gemeente. We verkennen en beleven samen wat het betekent onderweg te zijn. Op (levens)reis zijn : wat neem je mee? Wat laat je achter? Wat is ballast? Hoe kom je jezelf en anderen tegen in nieuwe situaties? Hoe houd je het vol? Waar krijg je inspiratie van?
En al gaandeweg weg gaat onderstaand lied met ons mee.

Refrein: Wij gaan op reis langs de weg van verlangen,

ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen,

ga met ons mee langs de beelden van hoop.

 

1. Ga maar op weg in het licht van de morgen,

de weg is lang en het pad onbekend.

Er is nog veel van de toekomst verborgen

maar blijf niet wachten, gebruik je talent.

Wij gaan op reis...

 

2. Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen,

zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht,

is Gods bescherming om je óp te vangen

als je onverwachts valt uit de lucht.

Wij gaan op reis...

 

3. Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren,

vertrouw op God, die de reis met je gaat.

Kies je een weg die je eens zult betreuren,

keer dan maar om, het is echt nooit te laat.

Wij gaan op reis…

Tekst: Dick Pruiksma, muziek: Gerard van Amstel

 

 

Wat hieronder volgt is niet alleen een aanbod. Het is ook een uitnodiging om zelf iets op je te nemen, het initiatief te nemen en te organiseren. Zie je iets in onderstaande ideeën of heb je zelf een idee: kom dan naar voren en laat iets van je horen.

 

Vieren

* Kerkdiensten en morgengebeden in het teken van Levensreis

Om te beginnen met de startdienst op 1 september 2019, Open Haven, 9.30 uur

* Avondmaalsdiensten. Maaltijden waarbij Christus gastheer is en wij gast aan tafel, Brood voor onderweg

* Kruisweg van Jezus tijdens de Stille Week

Tijdens de vespers in de Stille Week van maandag 6 april t/m woensdag 8 april 2020 zijn er telkens vespers in de Open Haven die om 19.00 uur beginnen. De kruisweg van Jezus staat daarbij centraal, in woord en beeld.

* De Passie van Souburg

Op zondagavond 5 april 2020 is er de mogelijkheid om aan te sluiten en/of deel te nemen aan de Passie van Souburg. Een niet kerkelijk initiatief voor iedereen, waarbij ook mensen van de kerk betrokken zijn. Een eigen versie van de vertelling van het lijdensverhaal van Christus zal op een eigentijdse wijze worden opgevoerd. Het thema is: SAMEN! Samen leven, samen werken, samen bouwen aan een vreedzame wereld. http://www.passievansouburg.nl/

* Reisleesgroep tijdens de veertigdagentijd

Een manier van vasten en bezinning is om samen een boekje te lezen in het teken van de veertigdagentijd. Zoals Door het lijden. Meditaties bij de kruisweg door Eric Borgman of Een weg ten leven. Bezinning op de lijdensweg van Jezus door Anselm Grün en Franck Ploum. Wie stelt zijn/haar huis open en wie heeft belangstelling?

Verdere informatie: pastoresteam

 

Delen – Zorg voor de ander

* Inloopmiddagen in de Ark

Ontmoeting. Gezelligheid. Gesprek en spel. Elke eerste dinsdag van de maand. Contact: Connie Bruggeman en Johanneke Baljeu, inloopmiddag@pgos.nl

* Wandeltocht in de veertigdagentijd

Ter bezinning. Om op adem te komen. Meer informatie: ZWO-groep, Robert Jentink, zwogroep@pgos.nl

* Busreis vanuit de diaconie

Voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder en PCOB-leden. Contact: Diaconie, Bert Kramer (diaconie@pgos.nl)

* Wereldmaaltijden met landenthema

Elke tweede donderdag van de maand in de Ark, vanaf 17.30 uur. Kosten €7,50, waarbij een deel van de opbrengst bestemd is voor Hillcrest Aids- en HIV-centre. wereldmaaltijden@pgos.nl

Wie helpt er mee met klaarzetten, bloemen schikken, rooster maken, afruimen?

 

Ontmoeting

* Kring Op levensreis

Delen van ervaringen. Samen lezen van bijbel- en andere inspirerende en uitdagende teksten. Interactief. Muziek, beelden en symboliek.

Geplande data: dinsdagavonden in de Ark, van 19.30 -21.30 uur

15 oktober, 5 november, 3 december (avond met Jopie Minnaard), 14 januari, 4 februari, 3 maart, 7 april met een wandelafsluiting in mei

Organisatie en leiding: pastoresteam

* Groothuisbezoek op locatie met als thema ‘De weg van Jezus, zijn reis naar Jeruzalem’

In de maand maart, dus in de veertigdagentijd. Op diverse verrassende locaties op Souburg Organisatie: taakgroep pastoraat (pastoraat@pgos.nl)

* Kring jonge ouders

Ervaringen delen over opvoeding, geloofsopvoeding, combinatie werk en gezin en andere vragen. Zo’n 5 keer per seizoen bij Ellen en Robert Jentink.

Geplande data (kan in overleg wijzigen): donderdagen 19 september, 24 oktober, 12 december, 23 januari, 26 maart, 14 mei Coördinatie: Eeuwout Klootwijk (dseklootwijk@pgos.nl)

* Poëziekring

1 x in de maand bij Frans en Majo de Pundert. Coördinatie: Jan Hoftijzer

Deze kring kent een vast aantal deelnemers en is al jaren samen op poëziereis. Wegens de ruimte in de woonkamer kunnen er geen andere deelnemers meer bij.

* Vrouwengesprekskring

Deze gespreksgroep is in verschillende hoedanigheden al meer dan 60 jaar met elkaar op levensreis. 1 maal per maand komt de groep samen in de kleine zaal van de

Ark: op de derde woensdag van de maand van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur (uitgezonderd de maanden Juli en Augustus.) Er is een gevarieerd programma met bijbelse en andere onderwerpen. Contactpersoon: Marian Lokker, lokids@zeelandnet.nl

* Filmhuis

Ook dit seizoen is er weer het filmhuis, waarbij films (soms documentaires) vertoond worden die samen hangen met het jaarthema Op levensreis.

Plaats: De Ark. Data worden via BrugKontakt, website en e-mail bekend gemaakt.

Inlichtingen: Cees Havermans, havermans@zeelandnet.nl

 

Bijzondere avonden

* ‘De laatste reis’. Ontmoetingsavond

Voor contactpersonen, leden van de taakgroep pastoraat, pastores, en andere pastoraal betrokkenen én ieder die interesse heeft. Ieder van de pastores zal een deel van deze avond voor zijn/haar rekening nemen en vanuit een eigen perspectief bezig zijn met vragen rond afscheid, rouw en sterven. Precies in de periode na allerzielen (2 november) en de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

In de Ark op woensdagavond 20 november 2019

Organisatie en leiding: pastoresteam

* Kijk en vertelavond over 'Openbaerieng in beeld'

Schilderes Jopie Minnaard uit Heinkenszand heeft een serie kleine schilderijen gemaakt bij het bijbelboek Openbaring. Zie ook Op retraite/op reis. Zij vertelt over deze schilderijenreeks, die dan ook te zien is:

In de Open Haven, dinsdag 3 december 2019, vanaf 19.30 uur

Organisatie: pastoresteam

* Voordracht of voorleesavond: ‘Hagar in verschillende tradities’ door Heleen Pasma

Sommige vrouwen komen niet alleen in de bijbel voor, maar ook in de Koran. Hagar is zo'n vrouw met een verhaal, en haar naam klinkt zowel in de Hebreeuwse bijbel als in het Nieuwe Testament van de christelijke bijbel en de Koran in de islamitische traditie. Dat maakt nieuwsgierig naar de verbindingen in de tradities!

Open Haven, donderdag 13 februari 2020, vanaf 19.30 uur. Toegang vrij!

Organisatie: pastoresteam

* Vertelavond ‘Kom met verhalen...Bijzondere reisverhalen’

Delen van bijzondere reiservaringen. Zingen van liederen uit de rubriek ‘Leven’: Levensreis, Levensgrens. In de Open Haven, donderdag 23 april 2020 Organisatie: pastoresteam (dsklootwijk@pgos.nl)

 

Op retraite / op reis

* Kloosterweekend Abdij Zevenkerken bij Brugge, vrijdag 29 november t/m 1 december 2019

Meedoen met het kloosterritme van de benedictijnen. Stilte ervaren. Verdieping zoeken. Aanmelding: ds. Eeuwout Klootwijk (dseklootwijk@pgos.nl)

* Jongerenreis naar Israël, Protestantse Kerk, zondag 19 t/m 28 juli 2020

Voor jongeren vanaf 18 jaar. Met een voorbereidingsavond op 25 september op het Protestants Dienstencentrum, vanaf 18.00. Info en aanmelding: ds. Eeuwout Klootwijk (dseklootwijk@pgos.nl)

* Tentoonstelling 'Openbaerieng in beeld

Een bijzondere reis is de tentoonstelling 'Openbaerieng in beeld', met schilderijen van Jopie Minnaard uit Heinkenszand. De schilderijen over het bijbelboek Openbaring zijn in de kerk te zien in de periode november/begin december 2019. In de laatste zondagen van het kerkelijk jaar komt Openbaring enkele keren terug als lezing in het Oecumenisch leesrooster. Zie ook onder Bijzondere avonden. Meer informatie: Eeuwout Klootwijk (dseklootwijk@pgos.nl)

* Kloosterwelle. Retraite met vesper op een woensdag in Noordwelle. Info volgt.

U kunt hier de activteitenfolder downloaden in pdf.

Verdere informatie: pastoresteam

Ank Muller: a.muller@pgos.nl, Rianne Steenbeek: r.steenbeek@pgos.nl, Eeuwout Klootwijk: dseklootwijk@pgos.nl
 

terug