Christoforus Christoforus

Stichting Christoforus Zeeland. Werkt samen met Global Aid Network - GAiN

Hoe gaat het met u?

Hoe heeft u de afgelopen periode ervaren?

Even iets vanuit de stichting. Vlak voordat alles anders werd, waren we gestart met de Paascollectebussenactie, de 40 dagen actie.

In 50 zaken zijn deze collectebussen neergezet. De opbrengst is bestemd voor het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Ruim een week later waren bepaalde zaken gesloten.

Na Pasen begonnen we met het ophalen van de collectebussen. We waren vol verwachting. Zouden we alles voor niets gedaan hebben.

Bij bepaalde zaken duurde het lang om naar binnen te kunnen, er mochten maar een bepaald aantal personen tegelijk in de zaak.

In een aantal gevallen kwamen we nog voor een gesloten deur en moesten we een afspraak maken om de collectebus op te gaan halen.

Het tellen van het geld. Natuurlijk zat er in de bus die bij een zaak had gestaan, die naar ruim anderhalve week dicht is gegaan, weinig in.

Daar tegenover waren de collectebussen in zaken die wel open gebleven waren boven verwachting.

Het totaalbedrag komt ongeveer neer op € 750,00, het dubbele van de opbrengst ten tijde van de crisis in 2013 en daarna.

Toen moesten we met een opbrengst van totaal rond € 375,00 tevreden zijn.

We kijken dus toch terug op een geslaagde actie.
 

Verder zal er dit jaar weinig gebeuren nu alle markten afgelast zijn. Wel gaat het werk door.

Vanaf 10 april is er vanuit GAiN een DART noodhulpteam op Lesbos bezig. DART betekent Disaster Assistance and Response Team. Het team werkt samen met Christian Refugee Relief, Stichting Bootvluchteling, Movement On The Ground, Artsen zonder Grenzen en nog enkele organisaties.

Daarnaast heeft GAiN een vijftal hulptransporten naar Lesbos gepland met goederen zoals bedden, dekens, lakens, kussens, onderbroeken, luiers, hygiëne producten, beschermingsmiddelen en andere hulpgoederen.

Mocht u nog een gift voor kamp Moria willen overmaken, dit kan op bankrekeningnummer

NL11RABO0132244225 o.v.v. kamp Moria.

Alvast hartelijk dank.

 

KLEDING INZAMELING.

In april en mei 2020 heeft u ons bij de kerk op het Oranjeplein gemist. Dit in verband met de Corona.

Nu hebben we het weer opgepakt en kunt u elke eerste vrijdag van de maand tussen

19.00 – 19.30 uur uw kleding brengen.

Voor informatie kunt u bellen (06-12782188 mobiel Adri)

 

Met de hartelijke groeten

Tannie Gideonse

namens het bestuur

terug