wo 23 september 2020

kerkenraadsvergadering

Locatie: 
 Open Haven
Tijdstip: 
 19:30  - 21:30

Op woensdag 23 september a.s. zal een kerkenraadsvergadering plaatsvinden.

Op de agenda staat onder andere de jaarverslagen van de diverse groepen en de werkverslagen van onze pastores. Ook zal gesproken worden over de aanstelling van een tweetal vertrouwenspersonen voor onze gemeente.

De vergadering zal worden gehouden in de kerkzaal. U wordt hierbij van harte uitgenodigd deze bij te wonen. Wilt u zich hiervoor wel van te voren opgeven bij de scriba; Maaike Walraven: scriba@pgos.nl

terug