Geen gemakkelijke antwoorden, eerder vragen. Geen gemakkelijke antwoorden, eerder vragen.

In de Pinksterdienst begon ik Kyrie, de roep om ontferming en compassie, met een reeks van vragen. In het Kyrie eleison (Grieks), dat betekent: ‘Heer, ontferm U’ wordt de nood van de wereld voor God gebracht. In de hoop dat God hoort en ziet. Er zijn op dat moment in de dienst geen antwoorden, geen oplossingen (zijn die er überhaupt wel?). Er zijn eerder vragen. Die vragen wil ik hier nog een keer laten klinken. Telkens besloten we het zingen van Lied 301k: Kyrie eleison…

 

Wie is er gewond?

Wie ervaart de pijn van verlatenheid?

Wie voelt zich eenzaam?

Bij wie schudden alle grondvesten van het bestaan?

Bij wie is de bodem weggeslagen?

Wie vlucht?

Wie kan het leven niet aan?

Wie zit op de puinhopen?

Bij wie is het geluk weggeslagen?

Wie zakt weg?

Zo roepen wij het uit en zingen samen: Kyrie eleison...

 

Wat verwart?

Wat brengt onrust?

Wat schokt?

Wat is vernietigend?

Wat beneemt de adem?

Wat doet wanhopen?

Zo roepen wij het uit en zingen samen: Christe eleison...

 

Hoe verder?

Hoe komt er orde in de chaos?

Hoe strekt zich weer een weg uit?

Hoe komt er ruimte?

Hoe kan er weer toekomst zijn?

Hoe waait de Geest van God verkoelend en helend

over ons en onze wereld?

Zo roepen wij het uit en zingen samen: Kyrie eleison

 

Taakgroep Eredienst, Eeuwout Klootwijk

terug