ZWO ZWO

De Werelddiaconaatszondag van 31 januari. Wederom een fijne dienst met veel aandacht voor Indonesië, met een mooie preek, liederen en een gedicht. De boeren op Java zijn heel arm en worden door Kerk in Actie ondersteund via de plaatselijk organisatie Trukajaya. De opbrengst van de collecte à € 420 is hiervoor bestemd, dank u wel. Naast het project van de boeren hebben we nog twee projecten: Hulp voor straatkinderen en vrouwen in Papoea.

De 40 dagentijd is gestart op 17 februari, Aswoensdag, en loopt tot en met Stille Zaterdag 3 april. In de 40 dagentijd staan we stil bij het leven en de dood van Jezus. Hij inspireert ons. Met een sprekend thema: “Ik ben er voor jou”. Dit jaar zijn er weer zeven werken van barmhartigheid in de schijnwerper van Kerk in Actie. Voorafgaand was er op Aswoensdag 17 februari de actie: Kaarten sturen naar gevangenen, zodat ze niet vergeten worden.
  
                                            


De zeven werken van barmhartigheid:
Zondag 21 februar, zorg voor de zieken in Moldavië;  
Zondag 28 februari, de dorstigen laven in Nederland; er gaan steeds minder mensen naar de kerk, maar er is dorst naar zingeving. Kerken delen hier het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn.
Zondag 7 maart, de vreemdelingen onderdak bieden in Libanon. Kerk in Actie helpt zowel vluchtelingen als de arme bevolking van Libanon;                                                  
Zondag 14 maart, de naakten kleden in Nederland. Kerken helpen om de armoede te bestrijden in de regio’s Groningen en Limburg; ze laten kwetsbare gezinnen niet in de kou staan. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school moeten;                                        
Zondag 21 maart, de hongerigen voeden in Indonesië. Het is zo ongelijk verdeeld in de wereld. Op sommige plekken is obesitas een gevaar voor de volksgezondheid, op andere plekken lijden mensen honger. De boeren en boerinnen op Java kunnen niet rondkomen van de schamele opbrengsten van hun land. Kerk in Actie helpt hen. Op onze Werelddiaconaatszondag van 31 januari hebben we daar al veel aandacht aan besteed;
Zondag 28 maart, de doden begraven in Nederland - in herinnering - zorgen voor de graven. Met het werk van de doden begraven laat je zien dat je ook na iemands dood zorg voor diegene draagt. Iemand is niet vergeten. Daarom dragen we zorg voor wie ons is voorgegaan en misschien vergeten lijkt.
Zondag 4 april, Zuid-Afrika, Jezus deed ons de werken van barmhartigheid voor. Met Pasen vieren we zijn ultieme daad van barmhartigheid: Hij gaf zijn leven en stond op uit de dood. Hij zegt: “Ik ben er voor jou”. Hetzelfde zegt de organisatie die in Zuid-Afrika kansarme kinderen helpt.

U heeft geweldig gereageerd op de Missionaire bijdrage 2021. U heeft tot nu toe € 11.853,50 toegezegd. Daar kunnen we heel veel mensen mee helpen. Hartelijk dank.  

De ZWO-commissie
 


      
terug