ZWO ZWO

Op de ZWO- Regiobijeenkomst in de Zionskerk in Oostkapelle kregen we informatie over ons project Pakistan. De opbrengst van 2018 was begroot op € 48.000, maar de ZWO-commissies van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen hebben € 69.000 opgehaald, geweldig. U heeft hier flink aan bijgedragen. Veel dank daarvoor. Pakistan blijft ons project tot eind 2019. Het project voor 2020 wordt Indonesië, met aandacht voor Werelddiaconaat, Zending en Kinderen in de Knel. Een groot deel van de Regioavond werd gevuld met een kennismaking met ds. Qaiser uit Pakistan. Hij is op bezoek in Nederland en bezoekt ook de Regiobijeenkomsten. Fijn om van iemand uit de praktijk te horen hoe het gaat in zo’n moeilijk land voor christenen. Hij is verbonden aan het OTS (theologische school christelijk geloof). Naast alle informatie viel de aandacht voor jongeren op. Zij worden vaak gediscrimineerd en voelen zich minderwaardig. Verhuizen naar het buitenland ligt voor de hand. Het OTS wil proberen de jeugd in Pakistan te houden èn dat ze christen blijven. 2000 studenten doen mee aan dit speciale programma. Het OTS krijgt goede reacties. Ds. Qaiser beantwoordde vragen van aanwezigen. O.a. een antwoord op de vraag “Wat kunnen wij leren van de kerk in Pakistan?”. Ds. Qaiser geeft aan dat de christenen sterk staan in hun geloof. Blijven naar de kerk komen, ondanks de gevaren. Paste ook mooi in het thema van de avond: “Sterk staan in je geloof”.

De 40 dagentijd is achter de rug. Als ZWO kijken we er altijd fijn op terug. Een hoogtepunt was de wandeling van 13 april. We hebben ruim twee uur gewandeld in de mooie omgeving en door mooie straatjes van Veere. Regelmatig stil gestaan om te luisteren naar verzen, gedichten en gebeden, die pasten bij het thema van deze 40 dagentijd: “Een nieuw begin”.

Rond twaalf uur waren we terug bij onze kerk en mochten we genieten van een lekkere, eenvoudige lunch. Onze dank gaat uit naar allen, die hebben geholpen deze dag te doen slagen. De ZWO-commissie


 

terug