ZWO ZWO

Kinderen in de Knel, het totaal van de Kerstcollectes is € 1250. De collecte is bestemd voor hulp aan kinderen in: Zuid-Afrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië. De partnerorganisaties van Kerk in Actie in die landen zullen er heel blij mee zijn, dank u wel.

Werelddiaconaatszondag 3 februari 2019. In de Dienst besteden we aandacht aan onze projecten in Pakistan. We zijn heel blij dat we onze consulent bij Kerk in Actie, de heer Tom Kolsters, konden uitnodigen deze zondag. Tijdens de Dienst wordt u uitvoerig geïnformeerd over de projecten in Pakistan. Hij is er vorig jaar geweest en praat u uitvoerig bij. In BrugKontakt treft u de bekende envelop aan, waar u uw gift in kan doen en kan inleveren tijdens de collecte, bij voorbaat dank, (mogelijk staat er op enkele enveloppen “Bengalen”, maar dat is dit keer niet het project waar de collecte naar toe gaat, dat is “Pakistan”).

De 40 dagentijd 2019, deze loopt van Aswoensdag 6 maart tot en met zaterdag 20 april. Zondag 21 april is het Pasen. We leven toe naar het feest van een NIEUW BEGIN. De liefde van “Jezus” leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. In deze 40 dagentijd zetten we ons in om nieuwe hoop te bieden aan ex-gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en pioniersplekken in Nederland. We hopen u op twee zondagen in die 40 dagentijd te informeren over het project van die zondag. Ook organiseren we in deze 40 dagentijd weer een wandeltocht, later krijgt u hier meer informatie over. De speciale collectebussen zullen weer bij de uitgang staan.

De ZWO-commissie

terug