ZWO ZWODe 40-dagen tijd is gestart op Aswoensdag 6 maart.

Op voorjaarzendingszondag 10 maart mochten we u informeren over een van de projecten van Kerk in Actie, “De kerk bloeit op in Cuba”. Door de verslechterende economie neemt de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. Ze ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen.

Op het platteland in India kinderarbeid tegengaan is ook zo’n project. In het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rondkomen. In het district in de Indiase deelstaat Telangana moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.

Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn. Kerk in Actie ondersteunt Sadhana.

Met het 40-dagentijd-thema “Een nieuw begin” organiseren we ook weer een wandeling en wel op zaterdag 13 april. We gaan een mooie wandeling maken in Veere en omgeving. Tijdens deze wandeling zullen we op verschillende plekken stil staan bij de thematiek van de 40 dagentijd.

We verzamelen om 9:00 uur bij onze kerk op het Oranjeplein. Als u mee wilt wandelen, kunt u dit aangeven op de intekenlijst, die in de ontmoetingsruimte van de kerk ligt. Vervoer wordt onderling geregeld.

Wat: Wandelen in Veere.

Wanneer: Zaterdag 13 april.

Hoe laat: 9:00 uur bij de kerk.

Na afloop is er gelegenheid om samen een eenvoudige lunch te nuttigen.

We hopen op een goede opkomst.

De ZWO-Commissie


 

terug