ZWO ZWO

 

De Werelddiaconaatszondag 2 februari 2020. Een hele mooie Dienst met veel aandacht voor het Werelddiaconaat, met name Indonesië. Een lezing vanuit drie plekken in de kerk. Een gemeentelid met Indonesische roots las een lezing in het Maleis, heel bijzonder Er werd informatie verstrekt over onze drie nieuwe projecten in Indonesië: Beter inkomen voor Javaanse boeren; Betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta; Sterke vrouwen in de kerk op Papoea. Dit alles onder het motto: “Delta voor Indonesië”. We doen dit samen met vijftig gemeente uit Zeeland en het zuiden van Zuid-Holland. De opbrengst van de collecte was 856,40 euro. Hartelijk dank daarvoor.

Uw toezeggingen voor de Missionaire bijdrage 2020 zijn grotendeels binnen. U heeft met zijn allen het mooie bedrag van 10.835,50 euro toegezegd. Namens alle projecten van Kerk in Actie wereldwijd hartelijk dank hiervoor.

De 40 dagentijd is gestart op Aswoensdag 26 februari en loopt tot en met zaterdag 11 april. De 40 dagentijd duurt 46 dagen, omdat er zes zondagen in deze periode vallen. In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt.

 

“Sta op” is dan ook het thema dit jaar met de volgende projecten:

  • Sta op... voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe.
  • Sta op…. voor boeren in Kameroen. Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De Lutherse Broederkerk, partner van Kerk in Actie, helpt boeren met zaaizaad op krediet.
  • Sta op… voor oorlogsslachtoffers in Zuid-Soedan. Veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie de boeren en boerinnen. Sta op… voor mensen die zelf niet op vakantie kunnen. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid.
  • Sta op... voor straatmeisjes in Ghana. Veel jonge meisjes mensen trekken naar de grote stad, in de hoop op een beter leven, maar belanden voor een deel van hen op straat. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op.
  • Sta op… voor jongeren uit onze gemeente.
  • Sta op... voor kansarme kinderen in India.

 

Op 4 april wordt de 40 dagentijd-wandeling gelopen, een intekenlijst ligt in de kerk. De speciale collectebussen zullen weer bij de uitgang staan. De ZWO-Commissie


 

terug