ZWO ZWO

 


Onze laatste informatie over zending, werelddiaconaat en ontwikkelingswerk heeft u in maart van dit jaar ontvangen. Vlak daarna sloeg corona toe en veranderde er veel. Ook voor de ZWO. Geen kerkdiensten meer, minder overleg en ook de informatie richting onze gemeenteleden ging bijna op nul. De hulp aan onze projecten gaat gelukkig wel door. De werelddiaconaatszondag op 11 oktober a.s. is een soort herstart. Met aandacht voor Indonesië. De acties van Kerk in Actie met als motto: “Delta voor Indonesië” gaan gelukkig nog steeds door. Samen met vijftig gemeenten uit Zeeuws-Vlaanderen, de Bevelanden, Walcheren, Schouwen-Duiveland/Tholen, Goeree-Overflakkee/Voorne-Putten/Rozenburg en de Hoeksche Waard zetten we ons, samen met u, in voor drie projecten in Indonesië. Dit zijn: Beter inkomen voor Javaanse boeren, betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta, sterke vrouwen in de kerk op Papoea..

We lichten het project van de straatkinderen toe. In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. Dreamhouse is opgezet door Komunitas Shine Indonesia in Jakarta in 1995. De oprichters waren voornamelijk studenten van de universiteit van Indonesië in Depok. Ze organiseerden Bijbelstudies en kerkdiensten voor mensen uit arme wijken. Naderhand breidden de diensten van zich uit naar andere steden zoals Yogyakarta en Soerabaya. De organisatie was van oorsprong christelijk, maar ondersteunt nu kinderen op grond van wat ze nodig hebben, ongeacht hun geloof. Dreamhouse richt zich met name op de ontwortelde en dakloze straatkinderen, die op straat wonen en aan hun lot worden overgelaten. In 2009 startte men een centrum voor straatkinderen in Yogyakarta dat Rumah Impian heet. Op dit moment wonen er acht kinderen onder de 12 jaar oud in het opvanghuis. Sommige kinderen spelen in hun vrije tijd in een voetbalclub. Er zijn ook twee kinderen die naar de middelbare school gaan. Er werken vijf stafleden bij deze jonge organisatie in opbouw. Dreamhouse gaat haar vrijwilligers beter opleiden. De straatkinderen kunnen terecht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht. Ze voeren campagne voor het recht op onderwijs en bestrijden geweld tegen kinderen. Dreamhouse leert ouders van de straatkinderen hoe zij hun gezin financieel zouden kunnen onderhouden.

We maken geen gebruik meer van de lang gebruikte enveloppen, dit om papier te besparen. We hopen op veel aandacht op de werelddiaconaatszondag 11 oktober.

De inkomsten van de collecte, of uw bijdragen via een overschrijving naar rekeningnummer NL74 RABO 0349 3058 11 t.n.v. ZWO-groep Protestantse Gemeente Oost-Souburg gaan naar voornoemde projecten.

Namens alle mensen, betrokken bij onze projecten van Kerk in Actie, hartelijk dank hiervoor. De ZWO-commissie.


 

terug