ZWO ZWO

Project Pakistan eindigt eind 2019. In januari 2020 gaan we vol voor hulp aan Indonesië. Terug naar Pakistan. De ZWO-commissies van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen hebben ruim € 70.000 opgehaald. Ook u heeft flink bijgedragen, nogmaals dank. De Christenen in Pakistan zijn mensen van hoop. Christenen vormen een kleine minderheid in het islamitische Pakistan. Zij zijn vaak slachtoffer van discriminatie of geweld, of worden bij het minste of geringste tot zondebok gemaakt, bijvoorbeeld als er sprake is van spanningen of onrust. Met liefde en doorzettingsvermogen zetten christenen in Pakistan zich in voor verandering. Zij vechten voor vrede en een rechtvaardige samenleving voor iedereen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere minderheden die te maken hebben met discriminatie en geweld. Als ZWO zijn we dankbaar dat we mochten bijdragen aan de drie specifieke projecten.

NOAD (Het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling) is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. Naast de realisatie van micro-ondernemingen, geven zij ook veel aandacht aan het creëren van bewustwording voor ondernemerschap bij duizenden andere kwetsbare gezinnen. Daarnaast wil NOAD de situatie kinderen met een verstandelijke beperking verbeteren en traint onderwijzers. Zij leren hoe kinderen met een (lichte) verstandelijke en vaak ook een lichamelijke beperking toch deel kunnen nemen aan het onderwijs.

OTS (Open Theologisch Seminarie) wil Pakistaanse christenen met opleidingen versterken in hun geloof. Een belangrijke doelgroep zijn jongeren. De trainingen geven hen kennis over het geloof en leren hen na te denken over wat het geloof inhoudt in hun dagelijks leven. Het materiaal wordt gebruikt door veel kerkgenootschappen in Pakistan. Jaarlijks volgen meer dan 6.000 studenten een cursus. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders. Daarbij maken ze ook gebruik van digitale media. Veel cursussen zijn beschikbaar via het internet.

REEDS (partnerorganisatie Kerk in Actie) ondersteunt boeren om hun inkomsten te vergroten. Door naast verhoging van de landbouwproductie ook inkomsten te verwerven uit andere activiteiten, bijvoorbeeld als loodgieter, elektricien, assistent-veearts of met een winkeltje. Zo kunnen 215 gezinnen hun inkomsten en daarmee hun levensstandaard verbeteren.

Op de Werelddiaconaatszondag 13 oktober besteden we aandacht aan Pakistan. De collecte is daarvoor bestemd. In BrugKontakt treft u de bekende envelop aan, waar u uw gift in kan doen en kan inleveren tijdens de collecte, bij voorbaat dank. De ZWO-commissie


 

terug