@home zomerbrunch @home zomerbrunch

Zondag 10 juli organiseren we in plaats van een @homedienst een (multiculturele) zomerbrunch waarbij internationale muziek en gerechten centraal staan. De gedachte hierachter is dat, ondanks de verschillen die tussen mensen uit diverse landen en culturen kunnen bestaan, we verbinding kunnen zoeken en vinden. Muziek en eten zijn twee van die verbindende elementen die hierbij ondersteunend kunnen zijn.

We hopen op veel mensen en mooi weer, zodat we lekker buiten in de kerktuin kunnen zitten.
We zoeken enthousiaste mensen die het leuk vinden om een (buitenlands) gerecht te maken voor het brunchbuffet.
Het is natuurlijk fijn om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen; opgeven graag vóór 6 juli via het volgende e-mailadres: @home@pgos.nl of jetdezeeuw@outlook.com
Indien u iets lekkers wilt maken voor de brunch kunt u dit op dezelfde wijze kenbaar maken.
We kijken uit naar de zomerbrunch op 10 juli om 11 uur die hopelijk buiten in de kerktuin kan plaatsvinden.

Bianca Jakobsen, Els Viergever, Corrie Marteijn en Henriëtte de Zeeuw
 
terug