Ruimte Ruimte

Vanuit de Taakgroep eredienst: Ruimte

Op 16 augustus is het vijftien jaar geleden dat Frère Roger door een verwarde vrouw om het leven werd gebracht tijdens het avondgebed in de kerk in Taizé. Sterk was dat de dienst waarbij duizenden jongeren aanwezig waren, gewoon door ging terwijl Broeder Roger weggedragen werd. Niet alleen uit oogpunt van veiligheid (stel je voor dat er paniek zou uitbreken), maar ook vanuit een geloofsvisie: de lofzang gaat door...

Frère Roger was de eerste prior van protestanten huize van de oecumenische kloostergemeenschap Taizé in Bourgondië, Frankrijk. Ik heb hem als student een keer kort mogen ontmoeten. Toen al was hij een oude man, ik verstond nauwelijks iets van zijn zacht uitgesproken Frans, maar het charisma van deze man was voelbaar. De huidige prior, Alois, schrijft over de laatste dag van zijn leven.

“Op 16 augustus, de middag voor zijn dood, riep broeder Roger een andere broeder bij zich en zei: “Schrijf deze woorden zorgvuldig op!” Er viel een lange stilte, waarin hij probeerde om zijn gedachten te formuleren. Toen begon hij: “In zoverre onze gemeenschap mogelijkheden creëert om in de mensenfamilie ruimte te scheppen voor ...” En hij stopte, omdat de vermoeidheid hem ervan weerhield om zijn zin af te maken.”

Broeder Alois vertelt dat Frére Roger tot op de laatste dag geestdriftig was, bezield door het geloof. Voor hem had geloof in God alles te maken met ruimte. Ruimte heeft te maken met verbondenheid, erkenning voor wie jij bent en erkenning van de ander, met de mogelijkheid weer opnieuw te beginnen als je vastgelopen bent. Ruimte is een ander woord voor God zelf. Daarom vind ik het ook zo mooi dat de naam van onze kerk ‘de Open Haven’ is. Daaruit spreekt ruimte.

Frére Roger leefde deze ruimte in alle bescheidenheid en eenvoud. Voor mij is dat altijd een inspirerend leven geweest. Ik bid soms uit een klein eenvoudig gebedenboekje van hem, met heel korte kernachtige gebeden. Ik vind ze krachtig in al hun eenvoud. Er worden God geen vragen gesteld (al kan en mag dat), er spreekt vertrouwen uit. Zoals:

“Waar ligt de bron van onze hoop en onze vreugde?

Ze ligt in U, God van liefde, die onvermoeibaar naar ons op zoek is,

en die ons in de diepe schoonheid van de mensenziel vindt.’

Eeuwout Klootwijk

terug