Nieuwe rekeningnummers kerk Nieuwe rekeningnummers kerk

Nieuwe bankrekeningnummers
 

Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1 november 2018.
|
Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:
Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.

Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.

Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank.

Een aantal belangrijke nieuwe rekeningnummers zijn:

  • Het bankrekeningnummer voor uw jaarlijkse kerkbijdrage (actie Kerkbalans) is geworden NL07 RABO 0373 7268 64
  • Het bankrekeningnummer voor de bijdragen BrugKontakt, solidariteitskas en eindejaarcollecte is geworden  NL29 RABO 0373 7268 56.
  • Het bankrekeningnummer voor het verjaardagfonds is gewordenNL44 RABO 373 7268 48
  • Het bankrekeningnummer van de diaconie is geworden  NL19 RABO 0373 7386 76  

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters: 
 

terug