PCOB PCOB
PCOB Souburg-Ritthem

Door het Coronavirus helaas geen bijeenkomsten van de PCOB Souburg/Ritthem. Het bestuur wenst U veel sterkte, gezondheid en Gods nabijheid toe. Wij hopen U spoedig weer te zien.

Heer zegen ons in deze tijd maak ons sterk en moedig in de strijd tegen een onzichtbare vijand. Geef ons geduld, houdt U ons vast laat ons nu doen wat bij U past en wil ons aan Uw hart begroeten.

 Namens het bestuur,

Annelies Bloks, secretaris tel. 471757

Lou Waterman, voorzitter tel. 462850

 

terug