PCOB PCOB
PCOB Souburg-Ritthem

Op dinsdag 10 september 2019 is er weer een bijeenkomst.

Op deze middag komt Maatje in Zeeland alles vertellen over persoonsalarmering.

We willen allemaal onze zelfstandigheid behouden maar er kunnen situaties zijn waarbij we hulp nodig hebben. Het belooft een interessante middag te worden.

De middag in de Kwikstaart, Oost-Souburg begint om 14.00 uur.

 

Namens het bestuur,

Lou Waterman, voorzitter tel. 462850

Annelies Bloks, secretaris tel. 471757

 

terug