PCOB PCOB

PCOB Souburg-Ritthem

Bijeenkomst dinsdag 12 februari 2019

Deze middag komen eerst de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester aan de orde. Daarna ontvangen drie leden een oorkonde en een kleine attentie omdat zij 25 jaar geleden lid zijn geworden van onze afdeling.

Vervolgens komt de Rina Cevaal met de presentatie Feest van Herkenning. U bent welkom in de Kwikstaart. Aanvang 14.00 uur. Ook niet leden zijn van harte welkom om het ‘feest’ mee te vieren.

Lou Waterman, voorzitter, telefoon 46 28 50

Jopie Poppe, secretaris, telefoon 46 19 76

terug