Digitale nieuwsbrief Digitale nieuwsbrief
Pastorale brief 

Met deze brief willen we proberen elkaar op de hoogte te houden van het wel en wee binnen onze gemeente tijdens de “Coronacrisis”. Onderwerpen die normaal gesproken meegedeeld worden in een kerkdienst of tijdens de gebeden aan bod komen willen we op deze manier met jullie delen.
Het is de bedoeling deze brief 1x per week, op woensdagmiddag, rond te zenden. De brief wordt verzonden naar de bij de scriba bekende mail adressen. Mocht u geen prijs stellen op deze brief kunt u dat per mail aan de scriba laten weten.

Een aantal uitgeprinte exemplaren komen in de stilte-kapel onder de toren te liggen. De stilte-kapel is met ingang vanaf 6 april elke dag, ook in de weekenden, geopend van 10.00 – 17.00 uur. Op zondag van 11.00 uur – 17.00 uur

Ook zullen we een aantal exemplaren afgeven bij de recepties van de Zoute Viever en de Gouwe Tuin. We vragen u of u gemeenteleden zonder internet hierop wilt wijzen, of deze brief zelf voor hen uit te printen. En als u merkt dat iemand de brief niet ontvangt maar wel een mail adres heeft laat degene dan dat mail adres doorgeven aan de scriba: scriba@pgos.nl
 
terug