Muziek bij de eerste christenen. Muziek bij de eerste christenen.

Muziek bij de eerste christenen.

Over de rol van muziek bij het begin van het christendom heeft gespeeld is niet veel bekend vanwege vele vervolgingen. Er is wel bekend dat ze samenkomsten hadden.

Hoe ze zongen en welke teksten ze gebruikten is moeilijk te achterhalen. Paulus sprak weliswaar over psalmen, hymnen en geestelijke liederen.

Ondanks die beperkingen is er wel een en ander bekend over de rol die muziek speelde bij de eerste christenen.

Wat in het Oude Testament over muziek gemeld wordt vormt de basis van waaruit christenen muziek hebben geoefend.
 

Muziek nam bij het volk Israël een belangrijke plaats in. Jubal wordt de vader genoemd van allen die een instrument bespelen.

Tijdens de tocht door de woestijn en na de doortocht door de Jordaan zong het volk in beurtzang en danste het in reidans als uiting van blijdschap.

Hiermee werd de basis van antifonaal (afwisselend zingen tussen twee groepen zangers) gelegd.

Opvallend is dat het gebruik van instrumenten door de vrouwen werd gedaan. Als David terugkwam van zijn overwinningen werd hij door dansende en musicerende vrouwen binnengehaald. Dit is ook te zien op de wandschildering van de piramiden in Egypte.

Zo werd er ook gemusiceerd als David de ark binnenbrengt. Dan komen de eerste twijfels of er bij zo’n feest wel gemusiceerd mag worden.

Deze vragen worden later in het christendom ook weer aan de orde gesteld.

 

Als Israël in ballingschap wordt gevoerd en de tempel wordt verwoest ontstaat de synagogale eredienst en daar klinkt uitsluitend vocale muziek.

In die bijeenkomsten kwamen de volgende elementen voor:

Voorlezen van de Thora

Voorlezen van de Profeten (reciterend voorgedragen door een geschoolde zanger, de cantor!)

Psalmgezang

Onderwijs

Gebed

Zegening.

 

Namens Taakgroep Eredienst

Mariëtte Everse- van der Hart

terug