Kringmiddag "het goede leven" Kringmiddag "het goede leven"

Rondom het jaarthema ‘Het goede leven’ een gesprekskring op de middag in de kerk. Voor de eerste 4 bijeenkomsten is het boekje Ruth onze leidraad. Een boekje waarbij je kunt denken aan  thema’s als hoop en wanhoop, leven en dood, sociale gerechtigheid, man-vrouwverhoudingen, omgang met vreemdelingen, de rol van God in het geheel.

Programma van de eerste middag:
  • Kennismaking
  • Ruth 1
  • De feestrol Ruth in het jodendom
  • Pauze?
  • Schilderijen van pastoraal theoloog Corja Bekius

Op elke kringmiddag hebben we gesprekken rondom een hoofdstuk uit Ruth en schilderijen van Corja Bekius, daarnaast komt aan bod:
Ruth, een vrouwenverhaal (2e middag)
De vreemdeling in de Bijbel, Ruth als Moabitische. (3e middag)
Ruth als verhaal in de context van familie (4e middag)

Wanneer: woensdag 7 oktober van 14.30-16.30 uur
Waar: In de Open Haven.
Geplande data 2e dinsdagmiddag 10 november
3e middag dinsdagmiddag 8 december
4e middag volgt.

Opgave vooraf is noodzakelijk!! Graag vóór5 oktober

We zien uit naar je komst!
Hartelijke groeten,
Ds. Eeuwout Klootwijk en Rianne Steenbeek
 
terug