Kring Bijbel en kunst Kring Bijbel en kunst
Door de eeuwen heen inspireerde de Bijbel vele kunstenaars. Zij verbeeldden de verhalen uit de bijbel ieder op hun eigen manier. We gaan kijken naar hun verbeeldingen. Er zijn tal van raakvlakken tussen verbeeldingen in de kunst en bijbelverhalen: ze willen beide verrassen, ontroeren, vervreemden, shockeren, kritisch commentaar leveren bij de tijd, op een ander been zetten. We beginnen bij Maria Magdalena, over wie net een tentoonstelling is geweest in het Catharijneconvent in Utrecht. En ook beelden van Maria, de moeder van Jezus en van Jezus zelf passeren de revue. We verdiepen ons in lichamelijkheid en emoties. Later, in de veertigdagentijd in 2022, maken we kennis met kunstenaars als Aad de Haas en zijn kruiswegstaties in het kerkje in Wahlwiller.


Kring Bijbel en kunst: Ruth verbeeld
De laatste kringbijeenkomst dit seizoen is op dinsdagavond 24 mei, van 19.30 - ca. 20.45 uur.
Vooruitlopend op de kerkdienst van 29 mei verdiepen we ons in de figuur Ruth. We gaan kijken naar verbeeldingen van Ruth in de kunst. Uiteraard komt Chagall voorbij. En ook Karin Kraus, een missiezuster uit Tanzania, die met krijttekeningen een Masai-bijbel heeft samengesteld. Bijgaand een voorproefje. En we gaan luisteren naar Stef Bos met zijn lied over Ruth.

Eeuwout Klootwijk
 
terug