Klokken luiden voor de vrede Klokken luiden voor de vrede

Klokken luiden op 4 oktober om 14.00 uur voor de vrede

Op vrijdagmiddag 4 oktober, Werelddierendag en feestdag van Franciscus van Assisi, wordt de klok van de kerk Open Haven op Souburg geluid. Werelddierendag heeft overigens alles te maken met Franciscus van Assisi (1182-1226): hij preekte liefdevol tot de vogels en wist leeuwen tot bedaren te brengen. Aandacht voor dierenwelzijn en ecologie begint bij Franciscus. En hij zette zich op een ongelofelijke manier in voor de vrede. Terwijl de christelijke wereld vol was van kruistochten en de legers naar het Midden-Oosten marcheerden om Jeruzalem in te nemen en moslims te bekeren of uit te roeien, ging hij 800 jaar geleden naar sultan Malek Al-Kamil van Egypte. Om hem te ontmoeten en met hem van hart tot hart te spreken. De een was en bleef christen, de ander was en bleef moslim. De ontmoeting heeft een bijzonder effect gehad, in het bijzonder op Franciscus. Hij had geloofsverwantschap gevoeld met een andersgelovige en was onder de indruk door de adhan, de oproep tot gebed die klonk doorheen stad en streek. Kort daarop schreef hij een brief aan de stadsbestuurders en de custoden, waarin hij opriep om elke dag de klokken te luiden of een andere oproep tot gebed te geven. Zodat God met heel het volk over heel de aarde geloofd kan worden.

Op initiatief van de franciscaanse familie in België is een initiatief gestart om wereldwijd op 4 oktober om 14.00 uur de klokken te luiden, om zo een hoopvol teken van vrede en verzoening te geven, in verbondenheid met moslimbroeders en – zusters, en met alle mensen van goede wil. Ds. Stefan Francke attendeerde ons erop. Je zou op deze dag zelfs letterlijk naar de ander toe kunnen gaan: je moslimbuurman, die andersgelovige bij jou in de straat, of gewoon naar die ander bij jou in de buurt die je eigenlijk nooit spreekt.

Vanuit de Protestantse gemeente doen we mee met dit initiatief en registeren we ons op de website http://franciscancall4peace.org/. Daar zullen alle kerken, scholen en andere deelnemers die meedoen te zien zijn.

Als je de klokken op 4 oktober hoort, kun je denken aan die bijzonder monnik Franciscus van Assisi die zijn voeten zette op de weg van de vrede, in navolging van zijn Heer. Aan ons de uitnodiging om in hetzelfde spoor te gaan.

Namens de kerkenraad en het pastoresteam,

Eeuwout Klootwijk

terug