1,5 meter Kerkzaal 1,5 meter Kerkzaal
Inrichting kerkzaal.

Met ingang van juli ishet mogelijk om met maximaal 60 gemeenteleden weer kerkdiensten te houden.
De kerkzaal is daarom alvast ingericht volgens de 1,5 meter afstand eis die dan nog van kracht is.
Hoe de diensten georganiseerd gaan worden hoort u zodra de beleidsgroep hierover een besluit heeft genomen.
terug