Kerkomroep Kerkomroep
De diensten van onze gemeente worden live uitgezonden met beeld en geluid via kerkomroep.nl. Dit is een mooie manier om gemeenteleden - en niet gemeenteleden- die de diensten niet zelf in de Open Haven kunnen bezoeken toch in de gelegenheid te stellen de erediensten mee te vieren.
Er is ook de mogelijkheid om de dienstem die eerder uitgezonden zijn terug te kijken vanuit het archief. Ook kerken uit ander plaatsen die uitzenden via kerkomroep.nl zijn te volgen.


De kerkomroep wordt gratis aangeboden door onze gemeente, maar er zitten wel flinke kosten aan verbonden. Wilt u een vrijwillige bijdrage geven om te helpen deze kosten te verminderen, dan kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL29 RABO 0373 7268 56. graag vermelden: bijdrage kerkomroep.

Wilt u een diaconale gift overmaken dan kan dat naar rekeningnummer: 
NL19 RABO 0373 7386 76 ten name van: “Diaconie Protestantse Gemeente Oost-Souburg ”.
terug