zo 17 jun 2018  om 09:30 uur
Voorganger: Anke Datema
Eredienst
Organist: Mariette Everse - van der Hart

Collecte: Stichting Christoforus en kerk
Na de dienst koffiedrinken


Orde van de dienst:

VOORBEREIDING Preludium:  –  moment van verstilling –  
Preludium en Fuga in D-groot  J.C.F. Fischer
Welkom en mededelingen.
Zingen: Lied 92: 1, 2, 4, 5
Moment van stilte Bemoediging en groet  
Zingen: Lied 92: 6 en 8
Kyriegebed
Antwoordlied: Lied 302: 1, 2, 3, 4 
 
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Gebed om de Heilige Geest
1e Schriftlezing: Ezechiël 17: 22 -24
Zingen: lied 127: 1 en 2
2e Schiftlezing: Marcus 4: 26 - 34
Zingen: lied 923: 1, 2, 3

Uitleg en verkondiging  
Orgelspel als inleiding op lied 315 Zingen: lied 315: 1, 2, 3 
 
GEBEDEN EN GAVEN
Inzameling van de gaven  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
WEGZENDING EN ZEGEN
Zingen: Lied: 801: 1 (allen), 2 (mannen), 3 (vrouwen), 4 (allen), 5 (mannen), 6 (vrouwen), 7 en 8 (allen)
Zegen en gezongen Amen: Lied 431b.
Postludium: Offertoire – J.F. Dandrieu

terug