Jeugdkoor Jubilate gestopt Jeugdkoor Jubilate gestopt


Het jeugdkoor ‘Jubilate’ is opgericht op 1 januari 1960, als onderafdeling van het Gereformeerd Evangelisatie Zangkoor te Souburg. Vanaf 29 januari 1965 bestaat het jeugdkoor zelfstandig.
De dirigent van het eerste uur was Anthon van den Driest en per 1 januari 1979 heb ik de leiding van ‘Jubilate’ van mijn vader overgenomen. Lange tijd repeteerde ‘Jubilate’ wekelijks, maar na het 50-jarig bestaan hield dat op en werden kinderen uitgenodigd om zich aan te melden voor het meedoen aan een zomer- en/of kerstproject.

En nu, per 1 januari 2021, komt er een einde aan het zelfstandig bestaan van het jeugdkoor ‘Jubilate’. Het bestuur, Martina Arendse, Ella Vogel en ik hebben dit besluit in de loop van vorig jaar genomen, omdat zelfstandig voortbestaan van “Jubilate’ organisatorisch en financieel niet langer haalbaar bleek. De naam blijft wel bestaan: deze is per 1-1-2021 opgenomen in de administratie van de PGOS, zodat het ook in de toekomst mogelijk blijft projecten onder de naam ‘Jubilate’ te organiseren.   

Het jeugdkoor ‘Jubilate’ heeft door de jaren heen regelmatig van zich laten horen, in veel verschillende samenstellingen en op allerlei plaatsen, zowel binnen als buiten Oost-Souburg. Dit is terug te lezen en te zien in de vele plakboeken die eerst door mijn ouders en later door mij zijn bijgehouden. Ook zijn er een aantal geluidsopnames bewaard gebleven. Het 20- en 25-jarig bestaan hebben we gevierd met een reünie, het 45-jarig bestaan (en mijn 25-jarig dirigentschap) met een feestmiddag en –avond en het 50-jarig bestaan met het in de Open Haven spelen en zingen van de musical ‘In vuur en vlam’. 

Nu het zelfstandig bestaan van het jeugdkoor ‘Jubilate’ is beëindigd bedank ik allen, de leden, ouders, bestuursleden, organisten en andere instrumentalisten, voorgangers, meedenkers en anderen, met wie eerst mijn vader en later ik hebben kunnen samenwerken om de vele activiteiten van het jeugdkoor ‘Jubilate’ in de afgelopen ruim 60 jaar mogelijk te maken.
Ineke Wijkhuijs-v.d. Driest
terug