GROENE KERK GROENE KERK
Al enige jaren heeft onze kerk het predicaat ‘groene kerk’. Dat word je als kerkelijke gemeenschap niet zomaar, daaraan zijn voorwaarden verbonden. Onze gemeente voldeed daaraan, onder meer door zonnepanelen op de pastorie aan het Meiveld, zonnepanelen op het dak van de Ark, het schenken van fairtrade koffie en thee, het houden van de tweede kans markt en zorgen voor nestkastjes voor de vogels in de tuin van de kerk. Verder bleven we oog hebben voor duurzaamheid met het overgaan naar ledverlichting e.d.
Zeker in deze tijd waarin het nieuws over klimaatverandering, uitputting van de aarde en duurzaamheid de orde van de dag is, verdient de ‘groene kerk’ structureel aandacht. Vanuit de enquête kwam naar voren dat er meerdere gemeenteleden de ‘groene kerk’ belangrijk vinden.
Inmiddels is een groepje, bestaand uit Diny de Bliek, Irene Hoogwerf, Theo Almekinders, Robert Jentink en Annemarie Stern aan de slag gegaan. Er wordt gekeken of de verwarming en verlichting van onze kerk nog duurzamer kan, of de tuin aantrekkelijk kan zijn voor vogels en insecten (biodiversiteit), of er ruimte is voor een Micha cursus (groeien in betrokkenheid bij mensen en zorg voor de schepping). Verder met regelmaat iets publiceren over een aspect van de ‘groene kerk’.
Omdat wij de wijsheid niet in pacht hebben staan we open voor suggesties en waardevolle tips om de kerk te verduurzamen en in onze thuissituatie bij te dragen aan duurzaamheid. Het is onze gezamenlijke verantwoording en missie om met respect en zorgzaam om te gaan met Gods schepping. Zo vormen we samen de ‘GROENE KERK’.
Annemarie Stern       
 
terug